Nieuws

Damstra Challenge 2023

Al enige jaren wordt de Damstra Challenge gehouden op de scholen in gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. In de Damstra Challenge gaat het om het gebruik van fossiele brandstoffen en de invloed van het eigen gedrag daarop. De kinderen meten het gebruik van elektra, gas en water. Ze noteren de meterstanden per dag in de Damstra Challenge App. Ook worden de gereden autokilometers genoteerd. Vervolgens bedenken de leerlingen een eigen plan om energie te besparen en presenteren dit voor een jury.

Donderdag 22 juni waren de tweedejaars leerlingen van Dockinga College VMBO GT aan de beurt om hun eindpresentaties te houden. De jury bestaat dit jaar uit: Symen Damstra (algemeen directeur Damstra), Klaas Heidstra (Damstra), Ben Jansen (kennislab NOF) en Elina Veenstra (kennislab NOF).  De Damstra Challenge is bedacht door Kennislab NOF, in samenwerking met Koninklijke Damstra Installatietechniek. Bij de uitvoering van deze editie was ook Sterk Techniek Onderwijs Noordoost-Friesland betrokken.

 

Nieuws

Terechte prijswinnaars

De eerste prijs is gewonnen door het groepje van Hendrik, Rienk, Aron, Willem en Klaas. Zij kwamen met twee ideeën. Het eerste idee is een berekening van hoeveel zonnepanelen per dorp nodig zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân en zij hebben dit tot detail uitgezocht per huishouden en inwoner.

Het tweede idee is een auto die rijdt op water. Dit is een vroegere uitvinding die nooit verder is ontwikkeld. De jongens hadden hiervoor een volledige berekening gemaakt en gaven een duidelijke presentatie, hadden een goede groepsdynamiek en een prima rolverdeling binnen het team. Hiermee zijn ze door de jury uitgeroepen tot terechte winnaars!