Verhalen

Van Smartechnicus naar Duurzame Techniek

Officieel heeft hij nog vakantie, maar de 17-jarige Cédric van der Galiën is al lekker op pad met zijn collega’s William en Harwin. Cédric is in juli aangenomen als vakantiekracht. “Ik heb hier stage gelopen en dat beviel zo goed dat ik graag wilde werken bij Damstra”.

Begin september begint hij zijn BBL-traject bij Damstra in de elektrotechniek. Cédric heeft hierbij een boeiend pad bewandeld. Ik volgde de HAVO maar bleef zitten in het vierde jaar. De opleiding is heel theoretisch en dat paste gewoon niet goed bij mij. Ik heb toen de overstap gemaakt naar de Friese Poort en ben begonnen aan de opleiding Smart Energy.  Tijdens deze opleiding moest hij stagelopen en kwam zo bij Damstra terecht. Hij startte blanco aan zijn stage van 8 weken bij Damstra. “Daarvoor had ik nog nooit een tang of boor vastgehouden, zegt hij lachend”.

Verhalen

Duurzaamheid in actie

Tijdens zijn stage werkte hij aan een project waarbij oude verlichting werd vervangen door moderne LED-verlichting in het Talmahus in Veenwouden. Cédric bleek een natuurlijk talent te hebben voor elektrotechniek. “Het sprak mij erg aan dat ik meer met mijn hersenen en handen kan werken. Een hele dag achter een bureau zitten is niets voor mij. Ik moet bezig zijn”. Vooral het pad naar de elektrische kant van duurzaamheid heeft zijn interesse. “Duurzaam is toch iets waar iedereen mee bezig is en waar de toekomst in zit”.

Van smarttechnicus naar elektrotechnicus

Doordat hij het zo naar zijn zin had tijdens de stage was hij er al gauw uit. Hij wilde verder in de elektrotechniek. Gelukkig kon hij op begrip rekenen van zijn ouders toen hij aangaf dat hij niet meer verder wilde met zijn opleiding van Smarttechnicus. “Mijn ouders stonden er gelijk achter. Ik heb toen bij Damstra aangegeven dat ik graag een BBL-traject in de elektrotechniek wilde volgen. Damstra reageerde hier heel positief op en samen hebben wij het BBL-traject geregeld met school”.

Lekker werken

Inmiddels werkt Cédric alweer meer dan twee maanden bij Damstra. Hij was even bang dat het vroege opstaan hem zou opbreken. Hij moet namelijk elke dag om 7:00 uur beginnen en heeft nog geen vervoer. Maar gelukkig viel dat valt hem reuze mee. “’s Ochtends kan ik meerijden met een collega. Dus ik kan iets langer blijven liggen. Ik wil nu wel snel mijn rijbewijs halen zodat ik binnenkort zelf naar Damstra kan rijden”.