Storing? 0800 3 234 234

SDE+-subsidieaanvraag 2016

Wilt u investeren in zonnepanelen? Wellicht is de SDE+ interessant voor u. De SDE+ stimuleert de productie van elektriciteit en warmte door middel van zonnepanelen en zonnecollectoren. Hierbij worden eisen gesteld aan de minimale grootte van de installatie en de netaansluiting. Sinds 1 maart 2016 is het eLoket geopend en kunnen bedrijven een SDE+-subsidieaanvraag voor 2016 in concept klaarzetten.

Er kunnen binnen de SDE+-regeling zowel aanvragen voor zon-pv als zonnewarmte gedaan worden. Zoals minister Kamp eind vorig jaar bekendmaakte zijn er dit jaar 2 openstellingsrondes waarvoor ieder 4 miljard euro beschikbaar is. De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 loopt van dinsdag 22 maart, 9.00 uur tot donderdag 28 april 2016, 17.00 uur.

Er is subsidie mogelijk voor zonnepanelen met een vermogen ≥ 15 kilowattpiek (kWp) en een grootverbruikersaansluiting. Voor zonthermie met een apertuuroppervlakte ≥ 200 vierkante meter, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren kan men ook subsidie aanvragen.

Als men een aanvraag indient maar geen eigenaar is van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan is men verplicht om een verklaring van de eigenaar met de aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie.

Vraagt men voor zon-pv subsidie aan voor meer dan 500 kWp, dan is men verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan de aanvraag toe te voegen. Vanaf 2016 geldt dat ook als men subsidie aanvraagt voor meer projecten met een totaal vermogen van meer dan 500 kWp in dezelfde openstellingsronde. Voor zon-pv-installaties in veldopstelling is meestal een omgevingsvergunning nodig. Als er geen omgevingsvergunning  nodig is, moet men dat aan kunnen tonen door relevante documentatie mee te sturen.

RVO.nl heeft onderstaande video gemaakt ter verduidelijking van de regeling:

 

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek