Storing? 0800 3 234 234

Zwemmen met zonnewarmte – zonnepanelen de Welle Drachten

Zwembad de Welle in Drachten bespaart sinds de inwerkstelling van een energiezuinige installatie jaarlijks 60.000 m3 gas en 350.000 kWh aan elektriciteit. De resultaten dankt het zwembad aan 256 Triple Solar PVT-panelen en 1182 zonnepanelen, in combinatie met warmtepomptechiek. Met dit project wil het laten zien dat duurzaamheid en besparen hand in hand gaan.

De opstelling op het zwembad is volgens Cees Mager van Triple Solar het modernste dat op dit moment is te krijgen. “Het innovatieve aan deze Triple Solar PVT-panelen is dat ze zowel elektriciteit als warmte opwekken, in combinatie met een warmtepomp. “De PVcellen aan de bovenkant van het paneel wekken elektriciteit op en de warmtewisselaar aan de onderkant levert de bronenergie voor de water/water warmtepomp”, licht Cees Mager van Triple Solar toe. “Zelfs als er sneeuw ligt, wordt er energie opgewekt. De onderkant van het paneel reageert op zowel de omgevingstemperatuur als het daglicht en zonlicht.”

Terugverdientijd
“Een combinatie die juist voor een zwembad geschikt is, omdat de panelen ervoor zorgen dat op de grootste energiecomponent van een zwembad, gas, wordt bespaard”, vertelt Mager. Zwembaden staan onder druk vanwege de hoge exploitatiekosten door onder andere hoge energielasten. De investering levert inclusief subsidie per jaar een rendement op van tien procent, terwijl de panelen voor minstens vijftien jaar worden gegarandeerd. Na tien jaar is dus de investering terug – verdiend en begint de winst.”

Installatie
De installatie van de panelen is in samenwerking gebeurd met Damstra Installatietechniek die verantwoordelijk was voor het plaatsen van de zonnepanelen en de inrichting van de technische
ruimte. Triple Solar heeft de PVTpanelen geïnstalleerd die als bron dienen voor de warmtepomp. “De installatie op het dak van de Welle is voor ons bedrijf een interessante case, omdat de techniek op deze schaal nog niet eerder is toegepast”, vertelt Mager. “We hebben er nu vijf zwembaden mee gedaan, met name kleine zwembaden. Maar zo groot als dit nog nergens. We werken voor dergelijke projecten nauw samen met NIBE, die de warmtepomp heeft geleverd. We zijn vaste partners; wij verkopen hun systeem en zij het onze. Twee jaar geleden is het systeem uitvoerig
getest door TNO, wat geleid heeft tot een gelijkwaardigheidverklaring van Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid”, aldus Mager.

Technische ruimte
Op termijn zal De Welle mogelijk plaatsmaken voor een nieuw zwembad. Dit zal niet voor 2020 een feit zijn. Daarom is gezocht naar manieren om het zwembad in de huidige situatie zo duurzaam mogelijk te maken. De opstelling met panelen is flexibel en kan in de toekomst een plek krijgen op eventuele nieuwbouw. Ook de technische ruimte met daarin alle apparatuur zoals de warmtepomp, buffervaten, de omvormers en TSA, is geplaatst in een verplaatsbare container. “De installatie is door ons zelf ontworpen”, vertelt Pieter Harm Sipma, projectleider Duurzame Energie bij Damstra. “We doen al jaren onderhoud van dit zwembad dat toentertijd nog werd verwarmd door een WKK-unit in de container die nu is vervangen door een water/water warmtepomp van NIBE van 60 kW. Dit type F1345, zou in cascade zelfs ingezet kunnen worden voor vermogens tot 740 kW, in geval van een open bron.”

Beheer op afstand
“De warmtepomp in Drachten wordt gevoed door de PVT-panelen van Triple Solar. Het systeem draait al meer dan een jaar en werkt geheel volgens plan. Om de opbrengsten en het verbruik te monitoren, zijn energiemeters geplaatst waarmee ook de COP kunnen berekenen. Uit de monitoringsgegevens van het afgelopen jaar scoren we een COP van 5. Tenslotte is de hele installatie gekoppeld aan het GBS-systeem, waarmee op afstand het hele systeem kan worden bestuurd en gemonitord. Sipma kan op zijn mobiel de panelen stuk voor stuk in de gaten houden. Mocht er een storing zijn, dan krijgt hij meteen een melding. Alle panelen zijn op een centraal leidingwerk aangesloten. Als er een paneel uitvalt heb je daarvan geen opbrengst. Het systeem registreert dat onmiddellijk.”

Op weg naar gasloos
Het zwembad is niet helemaal gasloos. Er wordt nog gas gebruikt voor het opvangen van de pieken in de winter, omdat de warmtevraag met deze installatie niet helemaal dekkend te krijgen is. In totaal wordt er per jaar zo’n 80.000 m3 gas verstookt, waarvan er met deze warmtepompinstallatie en PVT-panelen 60.000 m3 wordt bespaard.

Terugverdientijd
Mager: “In principe zouden we het hele gasverbruik kunnen dekken, maar dat vraagt meer vermogen, waardoor de terugverdientijd langer wordt. Vandaar dat er nog gas wordt verbruikt voor de gasketel. Er zijn twee warmtewisselaars achter elkaar geplaatst. De voorste warmtewisselaar is voor de warmtepomp, terwijl de tweede warmte – wisselaar van de gasketel in actie komt als de warmtepomp te weinig capaciteit genereert. Van belang bij een dergelijke installatie is dat het hydraulisch systeem goed is aangelegd. Voor ons is dit project een geslaagd experiment in de markt van het verwarmen van gymzalen, sporthallen en zwembaden, waar we in de toekomst onze focus meer op willen gaan richten.”

*bron: nummer 9 november 2017 | installatie en sanitair
Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek