Projecten

Zwembad De Waardergolf Heerhugowaard

Zwembad Waardergolf is afgelopen periode uitgebreid met een therapiebad en gewenningsbad, speciaal bedoeld voor cliënten van Esdégé Reigersdaal, maar ook te gebruiken voor Heerhugowaarders zonder beperking. In de uitbreiding is een dagbesteding gevestigd voor bewoners van Esdégé Reigersdaal en een nieuwe ruimte voor fysiotherapie. De locatie van de uitbreiding is gelokaliseerd tussen het bestaande buurtcentrum Noord en grenst aan het bestaande Sportcentrum Waardergolf te Heerhugowaard. Door Koninklijke Damstra is de volledige Elektrotechnische, werktuigbouwkundige, regeltechnische en waterzuivering installatie gerealiseerd.

Zwembaden

Rendabel draaien door WKK

De uitbreiding is aangesloten op de bestaande warmteopwekking waarbij al een WKK (warmtekrachtkoppeling) is opgesteld welke zowel warmte als elektriciteit opwekt. Met de uitbreiding gaat de basislast van het zwembad omhoog waarmee ook de WKK installatie nog rendabeler kan draaien. Er is namelijk ook warmte nodig in de zomer in verbrand met de hoge badwater temperaturen van de nieuwe doelgroep. Het zwembadwater wordt gefilterd door 2 stuks AFM filters voorzien van glasfiltermedium en vervolgens nog door een UV-installatie. Voor de luchtbehandeling zijn er 3 luchtbehandelingskasten opgesteld, Zwembad, kleedkamers en dagbesteding.

VRF systeem

De dagbesteding is tevens voorzien van vloerverwarming en kan worden verwarmt en gekoeld door middel van een VRF-systeem. Een VRF-Systeem maakt slim gebruikt van de energie/warmte die in de buitenlucht zit. Zelfs als het vriest, kan uit de lucht warmte worden onttrokken. Alle verlichting is uitgevoerd in LED. De uitbreiding is verder voorzien van CCTV installatie, Audio installatie, inbraak, data en brandmeld-installatie.

Zwembad De Waardergolf