Projecten

Vervanging van pompen rioolgemaal gemeente Dantumadiel

In opdracht van gemeente Dantumadiel hebben wij twee pompen van het rioolgemaal in Feanwâldsterwâld vervangen. De gemeente onderhoudt in totaal 192 gemalen in hun gemeente om ervoor te zorgen dat afvalwater van woningen en bedrijven wordt ingezameld en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Het vervangen van deze twee pompen is onderdeel van het onderhoud van deze gemalen. Het gemaal in Feanwâldsterwâld is een vacuüm gemaal, wat betekent dat het een belangrijke rol speelt bij het inzamelen van afvalwater in de omgeving. Dit gemaal zorgt ervoor dat de putten bij woningen worden leeggetrokken. Het afvalwater wordt vervolgens centraal opgeslagen in een opslagtank. Zodra deze tank vol zit, wordt het afvalwater naar het gemeenteriool van Veenwouden gepompt.

Op locatie hebben wij de maatvoering van het op te koppelen leidingwerk ingemeten en het RVS leidingwerk geprefabriceerd in de werkplaats bij ons in Driezum. Op de omzettingsdag hebben wij in samenwerking met de technische dienst van de gemeente Dantumadiel de oude pompen en leidingwerk afgekoppeld, de nieuwe pompen opgesteld en met het nieuwe geprefabriceerde RVS leidingwerk aangesloten.

De vervanging van de pompen bracht een tijdelijke afsluiting van het gemaal met zich mee. Hierdoor moesten de werkzaamheden onder tijdsdruk worden uitgevoerd om het gemaal weer snel operationeel te maken. Onze collega’s hebben deze uitdaging snel en vakkundig aangepakt, waardoor het gemaal weer op tijd kon draaien!

 

 

 

 

Projecten

Galerij