Projecten

De Gashouder Sneek draait op zonne-energie

In opdracht van Snakeware zal Damstra Duurzaam op het pand De Gashouder aan het Veemarktplein 1 in Sneek een zwevende constructie plaatsen op het ronde en hellende dak. Deze constructie zal 69 zonnepanelen herbergen. Dit ambitieuze project bouwt voort op de eerdere duurzame initiatieven, waaronder het geavanceerde klimaatsysteem en de recentelijke beloning van een energielabel A++ die zijn aangebracht. 

Deze panelen zullen ervoor zorgen dat het gebouw grotendeels kan draaien op zelfopgewekte energie. Mede-eigenaar Ate van der Meer legt uit: “Gedurende de lente, zomer en herfst zullen we vrijwel volledig op zonne-energie kunnen draaien. Echter, tijdens de wintermaanden en donkere dagen zijn we nog deels afhankelijk van het elektriciteitsnet.”

Het verduurzamingsproject van de Gashouder is een uitstekend voorbeeld van hoe duurzame energieopwekking en behoud van historisch erfgoed hand in hand kunnen gaan. Snakeware werkt hierin samen met experts van Damstra Duurzaam. In dit geval is gekozen voor een inventief montagesysteem om het unieke karakter van het historische gebouw te behouden en te benadrukken.

Projecten

Zwevende constructie in webvorm

Met een rond gebouw voorzien van een hellend dak bleek het plaatsen van zonnepanelen een uitdaging te zijn. Damstra Duurzaam kwam met de oplossing van een zwevende constructie en zonnepanelen in webvorm om het karakter van de Gashouder te behouden, zelfs van bovenaf gezien. Deze panelen zijn uitgerust met geavanceerde technologieën om de energie-efficiëntie te maximaliseren. Pieter Harm Sipma, projectleider bij Damstra Duurzaam, licht de uitdagingen van het project toe: “Het verduurzamen van de historische Gashouder was een complexe taak vanwege het industriële erfgoed, het ronde en hellende dak, en de grote hoeveelheid staal waaruit de Gashouder bestaat. We moesten een zwevende constructie bedenken die het karakter van het gebouw behoudt, isoleert en koudebruggen voorkomt. We zijn er trots op dat we een op maat gemaakte oplossing hebben gevonden.”

Het zonnepanelensysteem op de Gashouder zal naar verwachting jaarlijks ongeveer 32.000 kilowattuur aan elektriciteit produceren, wat gelijkstaat aan het energieverbruik van 10 huishoudens gedurende een jaar. Hierdoor wordt naar schatting ongeveer 15 ton CO2-uitstoot per jaar bespaard, waarmee Snakeware een significante bijdrage levert aan de vermindering van de klimaatimpact.

Projecten

De Gashouder

De Gashouder, oorspronkelijk gebouwd in 1904, heeft een rijke geschiedenis als nutsvoorziening en heeft sinds 2013 de bestemming als het hoofdkantoor van Snakeware, waar essentiële digitale producten, diensten en data worden gebouwd. Met de installatie van de hypermoderne zonnepanelenconstructie wordt dit bijzondere monument nu ook een bron van duurzame energie. Met dit zonnepanelenproject op de Gashouder zet Snakeware een belangrijke stap in haar inzet voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Projecten