Storing? 0800 3 234 234

MVO

Onze visie op MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent binnen Damstra Beheer, (waaronder vallen Koninklijke Damstra Installatietechniek BV en Damstra Service & Onderhoud) dat we onze verantwoordelijkheid nemen naar onze medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. Wij belasten onze omgeving, het milieu en de maatschappij niet onnodig en willen daarmee een onderneming zijn waarop vertrouwd wordt.

Missie

Dit uit zich in een beleid waarbij, integriteit en het sociaal omgaan met onze medewerkers en klanten, bovenaan staat. Voor onze medewerkers creëren we ruimte voor eigen ontwikkeling, door opleidingen en doorgroeimogelijkheden binnen ons bedrijf aan te bieden.

We streven naar een schonere leefomgeving door de aarde minder te belasten en uit te putten. Daarom zijn we vernieuwend (Innoverend) bezig  op het gebied van duurzame energie.

Grondslagen Duurzaamheid

Damstra neemt haar duurzaamheidbeleid serieus. Op basis van de wetenschappelijke inzichten van The Natural Step handelen wij met respect voor de aarde en de mensen die daarop leven. Nu en in de toekomst. Deze inzichten leiden tot de volgende pijlers;

Grondstoffen

Wij gaan zorgvuldig om met natuurlijke grondstoffen. Met onze inzet op de ontwikkeling van duurzame energie-installaties helpen wij voorkomen dat we de fossiele brandstofvoorraad uitputten. Ook in bestaande bouw leveren we innovatieve energiebesparende maatregelen. Denk hierbij aan zonnestroom, zonneboilers en LED verlichting. Daarnaast kiezen wij waar mogelijk voor het hergebruik van materialen en gaan wij zorgvuldig om met afvalstromen. Voor alle afvalstoffen, denk hierbij aan Bedrijfsafval, afgewerkte olie en oud ijzer,  hebben we aparte containers en vaten gereserveerd waardoor we alle afvalstoffen gescheiden kunnen aanbieden aan de door ons geselecteerde erkende afvalverwerkers.

Uitstoot en Vervuiling

Door toedoen van industrie en mobiliteit is de biosfeer deze eeuw stevig belast met stoffen die een negatief effect hebben op het functioneren van de aarde. Bij Damstra letten we goed op  onze eigen bijdrage daaraan. Zo zijn wij overgestapt op boerderijstroom; gas en elektra kopen we 100% duurzaam in. De groene stroom wordt opgewekt door windmolens die bij boeren uit de omgeving in het land staan

De uitstoot van CO2 heeft in al onze activiteiten onze aandacht. Door o.a. de inbouw van een waterstofmodule en het overstappen op TRAXX diesel rijdt nu ook onze vrachtwagen schoner. We hebben ons wagenpark herzien en rijden met zuinige auto’s waarvan een aantal elektrisch of op aardgas. Onze bedrijfspanden verlichten we met LED en het aantal autokilometers brengen wij terug door een slimme inrichting van ons werkschema en gebruik van carpooling; goedkoper voor de klant en een weldaad voor het milieu.

Voor het inzichtelijk maken van de uitstoot heeft Damstra Beheer een Carbon Footprint opgesteld.

Behoud van de natuur

Wij houden van de natuur, dat kan ook niet anders met onze ontstaansgeschiedenis in Driezum, landelijk gelegen in het Noorden van Fryslân. Maar we snappen ook dat een goed ecologisch evenwicht van het grootste belang is voor het functioneren van de aarde. Wij dragen ons steentje daarin bij door zorgvuldige keuzes te maken in materialen. Onnodige verspilling van hout, vervuiling van (grond)water en onnodige gesleep van materialen –in binnen en buitenland- heeft onze aandacht. Waar mogelijk adviseren we onze opdrachtgevers milieuvriendelijke alternatieven.

Welzijn

Van oudsher spelen de mensen in ons familiebedrijf de hoofdrol. Het welzijn van onze medewerkers en onze klanten staat centraal bij alles wat we doen. Met een actief gezondheidsbeleid en een ziekteverzuimprotocol houden wij letterlijk en figuurlijk de vinger aan de pols van onze mensen. Bedrijfsfitness, een fietsplan en aandacht voor een gezonde leefstijl (BRAVO-kompas) helpen ons daarbij. Onze zorg draagt verder dan alleen de werktijd; leuke uitjes en het betrekken van familie daarbij wordt als een belangrijke waarde ervaren.  En natuurlijk leiden wij op voor de toekomst! Als leerbedrijf helpen wij jonge werknemers op weg; om ze te behouden voor ons ambacht, maar ook vanuit sociaal-maatschappelijke perspectief.

Als familiebedrijf  staan wij midden in de maatschappij, wij laten dit ook blijken door  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden om zich bij ons te ontwikkelen. Aan Dit Social Return statement geven wij  invulling door o.a. op ons magazijn een jonggehandicapte ( Wajong ) een werkplek te geven.

Verder zijn we VCA ** gecertificeerd, waarbij de aandacht voor veiligheid  tijdens een project bij ons vooropgesteld wordt.

De kracht van ons werk

Onze sector, de installatiebranche, heeft een zeer grote impact op duurzaamheid. Bij ons ligt de sleutel; naar gebruikers, maar ook naar samenwerkende bedrijven. Door gezamenlijke inspanning zal de verduurzaming van de Water- en Energiestromen tot stand komen. Samenwerking kan leiden tot minder faalkosten, maar ook tot minder verspilling. Wij geloven in de bundeling van krachten.

De thema’s waar wij ons op focussen en die wij  de komen de jaren  verder willen uitwerken zijn hier onder in hoofdlijnen beschreven:

 • CO2, klimaat
 • Energieneutraal (eigen bedrijven)
 • Innovatie o.a. op het gebied van duurzame energie
 • Maatschappelijk betrokken ondernemen
 • Milieu
 • Personeelsbeleid
 • Advisering klant m.b.t. milieubewust investeren

 

Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek