Storing? 0800 3 234 234

Woningverbetering 115 woningen Leeuwarden

Ketensamenwerking zorgt voor minder overlast

Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie maakt in de wijken Tjerk Hiddes en Cambuursterhoek in Leeuwarden 115 woningen van woningcorporatie Elkien toekomstbestendig. In overleg met de corporatie ontwikkelde ketenpartner Lont een aantal scenario’s. Onder de noemer ketensamenwerking benut Elkien het vakmanschap en kennis van vaste bouw- en onderhoudspartners. De woningen aan de Auke Stellingwerfstraat, de Sontstraat, het Cambuursterpad en de Brunsveldstraat zijn gebouwd in de jaren tachtig. ‘Qua kwaliteit zijn ze binnen best goed, maar gevel, dak en kozijnen waren matig geïsoleerd, met energieverlies, tocht en vochtproblemen als gevolg’, legt Jorrit van der Veen uit. De werkvoorbereider bij Lont ontwikkelde samen met projectleider Evert-Jan Broersma en deskundigen van hun co-makers een aantal scenario’s om de woningen voor de komende veertig jaar exploitabel te houden.

Gelijkwaardig partnerschap
Zoiets doet de corporatie sinds een aantal jaren niet meer zelf. Waar Elkien in het verleden een bestek opstelde voor woningverbetering en dan via een aanbesteding de goedkoopste partijen binnenhaalde voor de uitvoering, heeft de corporatie sinds 2015 (met een aanloop vanaf 2013) een gelijkwaardig partnerschap met vier bouw- en drie onderhoudsbedrijven. ‘Wij schetsen de kaders van wat we willen bereiken – meestal op het gebied van energiebesparing – en laten het aan de expertise van de ketenpartners over om daar de beste oplossingen voor te bedenken’, legt projectleider Theun Schippers van Elkien uit. ‘Ze schetsen enkele scenario’s en op basis daarvan maken wij de keuzes.’ Uiteraard heeft Elkien nog wel deskundigen die kunnen inschatten of de methodes en bedragen die de bouwers voorleggen reëel zijn. ‘We hebben de bedragen wel wat ingekaderd’, zegt contractmanager Willem Bootsma. Maar de basis is vertrouwen. ‘Wij zorgen voor continuïteit in de hoeveelheid werk: we hebben contracten met een horizon van vijf jaar die steeds een jaar opschuift’, zegt Bootsma.

Groeien
Bootsma: ‘De ketenpartners stellen daar tegenover dat ze investeren in nieuwe concepten en de doorontwikkeling daarvan. Het grote voordeel van die werkwijze is dat we van de leerpunten van ieder project een verbetering voor volgende werken kunnen maken. De bouwers en wij groeien samen door naar steeds slimmer en efficiënter werken.’ In het geval van de Leeuwarder wijk komt Schippers allerlei mensen tegen die vorig jaar al samen een ouder deel van de Auke Stellingwerfstraat aanpakten (zie Bouwen in het Noorden 88). De uitkomst qua toekomstbestendigheid – een A++-energielabel – is ongeveer hetzelfde, maar de weg ernaartoe is wezenlijk anders. Bij het project van 2018 kregen de 26 woningen een volledig nieuwe binnenkant, terwijl het karakteristieke buitenaanzicht hetzelfde bleef. De 115 woningen die nu aangepakt worden krijgen juist een nieuwe isolerende schil aan de buitenzijde. Van der Veen: ‘De gevels worden aan de buitenkant bekleed met 12 centimeter EPS-isolatieplaat en daarna voorzien van minerale steenstrips.’ In combinatie met spouwmuurisolatie levert dat een Rc-waarde van 4.5 op. De kozijnen worden vervangen door kunststof exemplaren met triple beglazing. Verder worden de daken vervangen (Rc 6.0) en komt er bodemisolatie (Rc 3.5). Bootsma: ‘We hebben de ambitie losgelaten om de huizen nu al Nul Op de Meter te maken. Met optimale isolatie realiseren we nu eerst energiebesparing en comfortverbetering en kunnen we rustig de ontwikkelingen op gebied van gasloze verwarming afwachten.’ Voor deze wijk heeft Elkien bijvoorbeeld goede hoop op de aanleg van een warmtenet. Schippers: ‘We halen nu wel alvast de gasaansluiting uit de keuken, zodat we te zijner tijd vrij eenvoudig kunnen omschakelen.’

Treintje
Binnen wordt met name installatiewerk verricht. Sjaak van de Witte van Koninklijke Damstra somt op: ‘Een nieuwe ketel, CO2-gestuurde mechanische ventilatie, een nieuwe afzuigkap, een inductiekookplaat, rookmelders en een nieuwe meterkast, ook ten behoeve van de zonnepanelen op het nieuwe dak.’ Damstra heeft vier vaste monteurs op het project gezet, die circa 25 weken bezig zijn met elke week vier woningen. ‘Qua hoeveelheid werk zou het ook met drie mensen kunnen, maar met een ploegje van vier loopt het treintje net wat soepeler en dat is belangrijk als je zo weinig mogelijk klachten wilt. Dat is belangrijk in een bewoonde situatie.’ In tegenstelling tot het vorige project blijven de mensen tijdens de werkzaamheden dit keer namelijk in hun huizen. Broersma: ‘De belangrijkste uitdaging is het zorgen voor een mooie doorloop van het bouwproces, met zo weinig mogelijk overlast.’ Zijn collega Van der Veen licht toe: ‘We hebben een planning gemaakt in drie stappen: voorbereidend werk, het buitenwerk boven de goot in combinatie met binnenwerk, en het buitenwerk onder de goot. Al met al zijn we ongeveer acht weken bezig met één blokje, daarbinnen hebben mensen ongeveer zeven dagen echt mensen over de vloer.’

Pakketjes
Die planning wordt steeds kort voor het werk aan een blok begint persoonlijk doorgenomen met de bewoners, die ook altijd een beroep kunnen doen op de bewonersbegeleider van Lont, Marsha van Bijleveld. Broersma: ‘Ook qua logistiek proberen we de overlast te beperken door te werken met kleine volumes. Onze groothandel Regts maakt pakketjes per adres met alle materialen die we voor dat huis nodig hebben, op maat gezaagd en met de juiste hoeveelheid schroefjes erbij. Ook onze co-makers laten hun spullen bij Regts brengen, zodat er niet meerdere transporten naar de wijk hoeven. ’Zo’n aanpak is een goed voorbeeld van iets dat uit ketensamenwerking voorkomt. ‘Bedrijven die toevallig samen op een klus belanden – simpelweg omdat ze de goedkoopste inschrijvers waren – komen er meestal óók wel uit, maar zoeken niet in het voortraject al naar de slimste, efficiëntste scenario’s’, zegt Schippers. ‘Zoiets als het delen van een hijskraan door de daken- en de kozijnenleverancier,of het laten staan van steigers voor de schilders: als je zoiets aan de voorkant van het project goed afstemt heb je er op het werk zo veel genot van.’ Bootsma: ‘En het bespaart ook geld dat in de kwaliteit van het product gestopt kan worden.’

Teambuilding
Van de Witte: ‘Iedereen die op het project aan het werk is heeft van tevoren een kick-off gehad bij Lont. Niet alleen een overleg over de planning, maar ook een stuk teambuilding, zodat alle betrokkenen – van dakdekker tot timmerman – elkaar echt kennen. Ik denk dat de huurders wel merken dat we het echt samen doen en niet puur ons eigen klusje uitvoeren en voor de rest nergens naar kijken. ’Broersma: ‘We hebben met de ketenpartners ook samen de vooropnames gedaan, zodat mensen maar één keer iemand over de vloer hadden’.

 

Bron: Noorden 90 2019 06 115 woningen, Leeuwarden

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek