Storing? 0800 3 234 234

Ventilatiesystemen & corona

De rol van ventilatiesystemen bij het voorkomen van coronabesmettingen blijft vragen oproepen. Koninklijke Damstra Installatietechniek volgt de richtlijnen van het RIVM. Volgens het RIVM is het mogelijk dat het coronavirus in een slecht geventileerde ruimte urenlang aanwezig blijft in fijne vochtdruppels die in de lucht blijven hangen. Het RIVM zag eerder nog geen bewijs dat deze aerosolen het virus ook kunnen overdragen. Per 28 juli 2020 is het advies aangevuld over de recirculatie van lucht.

Richtlijnen van het RIVM
Aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies blijven van kracht. Het RIVM benadrukt wel dat goede ventilatie altijd belangrijk is om een prettig en gezond binnenklimaat te creëren;

Recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte
Het RIVM roept nu op zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in ruimten waar meerdere mensen langere tijd verblijven en daarbij het recirculeren van lucht zo veel mogelijk te vermijden. Er zijn systemen, zoals airconditioning, die lucht in één gemeenschappelijke ruimte recirculeren. De lucht in de ruimte wordt aangezogen en – al dan niet na gekoeld te zijn – weer in dezelfde ruimte gebracht. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel bewijs daarvoor nog ontbreekt. Dit is vooral in ruimtes waar onvoldoende luchtverversing (ventilatie) plaatsvindt. Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.

Recirculatie tussen verschillende ruimtes
Het RIVM is terughoudend in het afraden van ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes (HVAC-systemen) waarbij lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte wordt gebracht. Dit omdat het bewijs waarbij dit een rol speelde in de verspreiding van een infectieziekte ontbreekt. Ook heeft het uitzetten van deze recirculatie gevolgen voor het klimaat in het hele gebouw. Bij systemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes is het wel van belang dat er voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd en daarmee voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit (Bouwbesluit, artikel 3.34).

Wanneer u de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies volgt, voldoet u dus aan de officiële overheidsrichtlijnen.

Gebruiksadvies voor (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s
(Zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s ventileren niet, maar kunnen wel zorgen voor verkoeling. Er is op dit moment geen bewijs dat de geforceerde luchtstromen het COVID virus verder brengt dan 1,5 meter waardoor men besmet kan raken, maar het kan ook niet worden uitgesloten. Het advies van de RIVM is om het gebruik van deze apparaten in gemeenschappelijke ruimten te vermijden. In woningen (thuis/gezinssituatie) of ruimten waar 1 persoon werkt of verblijft kunnen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s gewoon worden gebruikt volgens het RIVM.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan het advies van het Nationaal Hitteplan worden gevolgd. Geadviseerd wordt om dan enkel (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is. Hierbij moet erop gelet worden dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Aanvullende maatregelen
Het is uiteraard mogelijk om bovenop de eisen van het Bouwbesluit aanvullende maatregelen te nemen. Daarmee kan de eigenaar van een gebouw een hoger ‘ventilatievoud’ tot stand brengen. Het ventilatievoud geeft aan hoeveel keren per uur de lucht in een ruimte wordt ververst.

Relevante aanvullende maatregelen:
•Verhoog het ‘ventilatievoud’
•Minimaliseer recirculatie van de lucht in centrale klimaatinstallaties.
•Bekijk of toepassing van filters en andere luchtreinigende apparaten zinvol is.

Deze maatregelen zijn niet verplicht. Ze kunnen wél bijdragen aan een prettig en gezond binnenmilieu. Bij kouder weer wordt het onaangenaam om ramen of deuren open te zetten. Een goed ventilatiesysteem is dan noodzakelijk om voldoende verse lucht aan te voeren. Koninklijke Damstra adviseert gebouweigenaren daarom in ieder geval vóór de herfst het ventilatiesysteem te laten controleren en zo nodig te laten aanpassen.

Meer informatie ventileren & corona
Ventileren is een complex vakgebied. Zijn uw ruimtes op de juiste manier geventileerd? Bent u op zoek naar advies of ondersteuning om uw ventilatiesysteem op de juiste manier aan te passen? Neem dan contact met ons op via 0511 – 405151 en vraag naar Roelof Jan Rinsma, hij neemt graag alle (on)mogelijkheden met u door.

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek