Storing? 0800 3 234 234

Ultramodern, doordacht en HACCP-proof – NEFF Dokkum

“Hygiëne, HACCP. Bij de nieuwbouw voor NEF in Dokkum speelt de regel­geving hieromtrent een heel grote rol. De productiehal/en die we voor de opdrachtgever bouwen, worden onder meer gebruikt voor de verpakking van voedingsmiddelen. Dat betekent dus ook een zorgvuldige manier van omgaan met materialen en installaties.”

Hedzer van der Heide is als project­leider betrokken bij de installatie­techniek van de nieuwbouw van NEF. NEF staat voor Noard-East-Fryslän en is een sociaal leer- en werkbe­drijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpt. In mei hebben we de handtekening gezet voor de bouwovereenkomst. “Samen met de bouwgroep hebben we de aanbestedingsprocedu­re gedaan. We doen dat vaker, wij zit­ten in Driesum, direct nabij Dokkum. We weten elkaar wat dat betreft te vinden.” Koninklijke Damstra heeft naast de vestiging alhier ook nog een vestiging in Groningen en Leeuwarden. “Inmiddels hebben we zo’n 150 werknemers, verspreid over deze drie locaties. Vanuit deze vesti­gingen verzorgen we installatie, service en onderhoud en ook de inbedrijfstelling van projecten.”

Koninklijke Damstra heeft met het project NEF een uitdagende klus aangenomen.
“Wanneer je HACCP-proof instal­laties moet aanleggen, kijk je goed of alles aan de juiste eisen voldoet. Heel precies hebben we kabelgo­ten, verlichting en installaties op deze aspecten bekeken, samen met onze leveranciers. Details zijn daar­bij belangrijk. Een voorbeeld is het materiaalgebruik van leidingen, spe­cifiek voor luchtverdeelslangen bij­voorbeeld. Normaal zijn die van stof. Maar de keuze viel nu specifiek op kunststof. Die zijn gladder en beter schoon te houden. Zo hebben we allerlei keuzes gemaakt buiten wat normaalgesproken standaard wordt gebruikt.”

Stand alone
Naast de HACCP-proof keuzes zijn alle installaties in het gebouw zeer duurzaam en van deze tijd. “Het pand is gasloos en krijgt 1600 PV -panelen op het dak. Hiermee voorziet NEF zichzelf straks van alle gebouw­gebonden elektriciteit en een deel van de opwekking kan ook voor de machines worden gebruikt. Verder hebben we de fabriekshallen zo ingericht, dat ze allemaal afzonderlijk, als stand-alone, kunnen functioneren. Je kunt de hallen dus scheiden.” Ook de luchtbehandeling is per gebouw inge­richt. “Dit komt ook weer ten goede aan de HACCP-eisen. Het luchtcir­culatiesysteem van de ene hal staat compleet los van de andere hallen, met een eigen luchtbehandelingskast. Luchtstromen kunnen zo niet met elkaar vermengen en blijven strikt gescheiden. Hiermee komen we heel goed tegemoet aan de HA CCP-wet. Helemaal van deze tijd en bijzonder hedendaags.”

Communicatie is het toverwoord
Wat verder nog een mooi staaltje installatietechniek is in dit gebouw, is dat alle vertrekken apart kun­nen worden gekoeld en verwarmd. “Iedere productiehal heeft een eigen temperatuureis, een eigen klimaat­systeem, waarbij er een continue balans tussen verwarmen en koelen is. We doen dit met zeer moderne luchtwaterwarmtepompen.” Al met al krijgt NEF een dus modern, uit­gebalanceerde nieuw onderkomen. Een gebouw waarin alle kennis en kunde van zowel installateur, hou- wer als opdrachtgever en gebruiker goed tot zijn recht is gekomen. En dat kan alleen door open met elkaar te communiceren. “Overleg is het toverwoord bij dergelijke projecten. Met elkaar met een open houding om de tafel. Op zo’n manier zijn we aan de slag gegaan. En daar plukken we nu de vruchten van. Alle partijen weten goed waar ze aan toe zijn en op voorhand hebben we nu de instal­latie in relatie tot het gebouw goed doordacht op tekening uitgewerkt. Wij zijn er klaar voor! Ergens in mei of juni 2021 kan de opdrachtgever het gebouw in gebruik nemen, is de verwachting.

*bron: ondernemerskrant noordoost fryslan

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek