Storing? 0800 3 234 234

Subsidieregeling Nul op de Meter 2017

Per 2 oktober 2017 kunnen woningeigenaren in de provincie Fryslân subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen met als doel de woning naar het niveau ‘Nul op de meter’ te brengen. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de totale kosten om uw woning energieneutraal te maken met een maximum van € 6.000,-. De provincie Fryslân heeft voor deze regeling € 250.000,- beschikbaar gesteld.

Wat is een nul op de meter woning?

Een woning waarin zowel energetisch en kostentechnisch de jaarlijkse energiestromen in balans zijn. Dat wil zeggen dat zonder dat er gebruik wordt gemaakt van energie uit gas, alle in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, verlichten, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans zijn, uitgaande van standaardklimaatcondities zoals die gelden in Nederland en van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Voorwaarden subsidie Nul op de Meter 2017

 • Om in aanmerking te komen dient u een particuliere woningbezitter te zijn waarbij de woning waar u subsidie voor aanvraagt uw hoofdverblijf is;
 • U dient in het bezit te zijn van een maatwerkadvies waaruit de huidige energielabel blijkt. Uw huidige energielabel dient B of lager te zijn. het maatwerkadvies vraagt u aan bij een gecertificeerd maatwerkadviseur. Verderop op deze pagina vindt u meer informatie over maatwerkadviseurs;
 • U heeft naar aanleiding van het advies van de adviseur een offerte aangevraagd bij een bouwbedrijf/uitvoerder die overeenkomt met het maatwerkadvies.

Welke maatregelen worden gesubsidieerd?

Alle maatregelen die uit het maatwerkadvies voortvloeien en nodig zijn om ‘Nul op de meter’ te realiseren zijn subsidiabel. Er worden dus geen specifieke eisen gesteld aan de soort maatregel, zolang de werkzaamheden maar aansluiten bij het maatwerkadvies.

Meer informatie of een Maatwerkadvies

Heeft u nog vragen over de regeling? Wij helpen u graag verder. Als u een maatwerkadvies aanvraagt, dan komt er één van onze adviseurs bij u langs die uw mogelijkheden voor energiebesparing op een rij zet. U ontvangt een rapport van mogelijke energiebesparende maatregelen die meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld.

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek