Storing? 0800 3 234 234

Planning C-label kantoren begint urgent te worden

Het klinkt nog wel ver weg, maar de realiteit is anders. In Nederland moeten nog zo’n 70.000 kantoren energie-efficient gemaakt worden voor 1 januari 2023. Damstra Installatiegroep ontzorgt haar klanten met het hele proces. “De tijd begint te dringen.” Projectleider Duurzame Energie Pieter Sipma van Damstra vertelt waarom.

“Die wet ligt er en daar moeten veel kantooreigenaren aan voldoen. Vergis u niet, iedere onderdeel van het project neemt tijd, dus als u zeker wil weten alles tijdig in orde te hebben, is het raadzaam nu met een plan te beginnen.” Pieter Sipma is sinds acht jaar Projectleider Duurzame Energie bij Koninklijke Damstra Installatiegroep, dat vorig jaar oktober overigens ook het Groningse installatiebedrijf Stol overnam. Met die overname verstevigde Damstra zijn positie op de Groningse markt. Het bedrijf heeft naast de hoofdvestiging in het Friese Driesum, vestigingen in Leeuwarden en in Groningen.
Een van de onderwerpen waar hij met regelmaat voor op pad is, is die aanpassing van kantoorgebouwen naar een vastgesteld energielabel-C voor 1 januari 2023 en een verwacht energielabel A voor 2030. “In het kort: Nederland wil verduurzamen en kantoorgebouwen moeten daarom efficienter omgaan met hun energieverbruik. De wet gaat in op 1 januari 2023, maar geldt niet voor ieder kantoorgebouw. Ze geldt voor alle kantoorgebouwen waarvan de hoofdfunctie van het gebouw als kantoor is aangemerkt, de oppervlakte meer dan 100 vierkante meter betreft en de kantoorfunctie meer dan 50 procent is. Voldoet u niet op uiterlijk die datum aan de eisen, dan riskeert u als kantooreigenaar een boete of in het ergste geval onteigening. Voor de duidelijkheid: de wet is bedoeld voor kantooreigenaren, niet voor huurders van kantoorruimte.”

Bellen voor een plan van aanpak
“Het klinkt voor ons als installateurs heel helder. En daar zit de crux: ondernemers met kantoorgebouwen, zijn bezig met hun business en niet met de vereisten van zo’n wet. Daarom vragen we er aandacht voor. Bel, maak een afspraak en zorg dat er een plan van aanpak komt. Daarin staat wat minimaal is vereist om aan de wet te voldoen.”
“Voor onze eigen klanten zijn we al een tijd bezig met de verduurzaming naar energielabel C. Veel andere kantooreigenaren voelen nog niet de urgentie van die wet, die voor hun ‘pas’ in 2023 aan de orde is. Niets is minder waar: over 15 maanden moeten alle aanpassingen klaar zijn, inclusief de vaststelling van het nieuwe energielabel. Om een idee te geven van de tijd die voor een gemiddeld kantoorgebouw in elk geval nodig is: vier maanden. Maar dat is een gemiddelde, dus het kan ook beduidend langer duren, zeker als u gebruik wilt maken van subsidies. Veel hangt natuurlijk af van de leeftijd van het kantoorgebouw en de huidige energie-efficiëntie. Hoe meer er moet gebeuren, hoe langer het traject duurt. Een goed idee voor straks? Nodig uw installateur of EPA- adviseur uit om te kijken hoe u de stap naar energielabel C zet.”

Neem de tijd
“Op onze website staat onder de groene knop Label C een duidelijke uitleg over de wet en wanneer hij geldt. Is eenmaal vastgesteld dat u aan de wet moet voldoen, dan komen EPA- adviseur en installateur in beeld. Voor onze klanten geldt dat wij die energie-adviseur inhuren, want met hem of haar begint het proces, omdat zij energielabels mogen berekenen. De adviseur begint met een opname van het kantoorgebouw. Het is het moment dat u als eigenaar alle tekeningen en andere documenten van het gebouw bij de hand heeft, want dat helpt de EPA-adviseur bij een zo goed mogelijke rapportage. Daarin staat welk label uw gebouw nu heeft en diverse adviezen voor duurzame maatregelen om minimaal aan de wet te voldoen. Aan de hand van de keuzes die u maakt, kan daarna de installateur de werkzaamheden uitvoeren en kunt u vervolgens bij de EPA- adviseur het nieuwe energielabel aanvragen.”

Vertragende knelpunten
“Gelukkig zijn er voor ondernemers een aantal subsidies voor het behalen van energielabel C: de EIA, de MIA/Vamil, SDE++ en ISDE. Wat ze precies inhouden en of u er in uw situatie gebruik van kunt maken, is een goed onderwerp van gesprek met uw EPA- adviseur of installateur. Het vergemakkelijkt de stap naar energielabel C en het is wellicht een extra stimulans om meer maatregelen te nemen. Wat wijsheid is, is afhankelijk van ouderdom van uw gebouw, van de stappen die u moet nemen en de stappen die te overwegen zijn, bijvoorbeeld omdat ze uw maandelijkse kosten substantieel verlagen. Wat goed is om te beseffen, is dat het aanvragen van subsidie, ook al doet uw installateur dat voor u, tijd kost en dat u subsidies vooraf dient aan te vragen. Ook al gaat het om overschakeling op led- lampen, hou er rekening mee in de planning van het project. En als laatste: laat u niet verrassen door drukte bij adviseurs en installateurs tweede helft 2022 of door vertragingen in de levering van materialen. Behalen van energielabel C is in veruit de meeste gevallen geen ingewikkeld traject, maar het neemt wel z’n tijd.”
Energielabel C: het moet helemaal zijn afgerond voor 1 januari 2023. Pieter Sipma: “Geen zorgen voor de dag van morgen, als u straks een afspraak maakt, heeft u voldoende tijd. Kijk voor nuttige informatie op onze website onder de groene knop Label C, lees het door en maak een afspraak. Ik kom graag naar u toe.”

 

Door:
Mark van Duuren
Multiplusmedia

 

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek