Storing? 0800 3 234 234

Met je neus op de feiten gedrukt: NEF-werkers bewust aan de slag met energie

Dit jaar wordt ons project voor NEF in Dokkum opgeleverd. Een mooi project voor een mooi bedrijf, wat wij op gaan leveren samen met bouwgroep Dijksma Draisma. Door samen te werken met deze bouwgroep hebben we snel en effectief een volledig plan voor het gebouw kunnen genereren. NEF biedt ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij weer aan het werk kunnen in de industrie, detachering, schoonmaak of buitengroen. In totaal werken er zo’n 800 mensen, waarvan er ruim 300 gaan verhuizen naar deze nieuwe werkplek. Om hen een mooie en duurzame werkplek te bieden wordt er een gebouw van meer dan 8000 m² gerealiseerd, waarvan 1250 m² bestaat uit kantoorruimte, en 6750 m² uit bedrijfshallen.

 

Duurzaamheid op diverse manieren

Deze bedrijfshallen kunnen allemaal afzonderlijk functioneren, en zijn dus niet van elkaar afhankelijk. Het gebouw is gasloos, dus alle bedrijfshallen worden apart gekoeld en verwarmd. Dit gebeurt vrijwel volledig met onze duurzame luchtwaterwarmtepompen. Op deze manier gaan we energieverspilling tegen, want alle energie wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt: we halen zoveel mogelijk kilowatts uit de lucht, en zo weinig mogelijk uit het net. Daarnaast wordt het HVRF systeem ingezet zodat er zo min mogelijk koelmiddel gebruikt hoeft te worden.

 

Het opwekken van energie

Om NEF nog duurzamer te maken draagt Damstra, naast het elimineren van energieverspilling, ook bij aan de energiewinst. Het dak van dit enorme pand wordt namelijk niet over het hoofd gezien; wij maken er gebruik van door het te bedekken met wel 1600 zonnepanelen. De duurzame energie die daaruit voortvloeit houdt een groot deel van het pand draaiende.

 

Gebruikers bewust maken van hun energieverbruik

Om medewerkers van NEF bewust te maken van het energieverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen, wordt er vanuit Damstra een beeldscherm met desbetreffende informatie in de centrale hal geplaatst. Het slimme systeem houdt het energieverbruik en de energiewinst bij, en activeert de gebruikers van de energie om mee te denken over het energieverbruik. Op die manier bepalen zij hoe duurzaam onze installatie functioneert!

 

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek