Storing? 0800 3 234 234

314 zonnepanelen voor de RDW in Groningen

De RDW werkt aan de mobiliteitsoplossingen van morgen die door miljoenen mensen nationaal en internationaal worden gebruikt. Daarbij speelt duurzaamheid een grote rol. De RDW praat in Europees verband mee over de voertuigeisen op gebied van milieu, past die toe in de Nederlandse regelgeving en controleert in Nederland of voertuigen daaraan voldoen. Ook schept het bijvoorbeeld mogelijkheden om alternatieve brandstoffen als elektriciteit en waterstof te gebruiken, om Intelligente Transport Systemen (ITS) mogelijk te maken en om voertuigen efficiënt in te zetten.

Zelf is de RDW ook aan de slag gegaan met maatregelen gericht op een duurzame bedrijfsvoering. Wij plaatsen daarom binnenkort 314 zonnepanelen bij de RDW in Groningen. Deze 314 zonnepanelen gaan zorgen voor een jaarlijkse opbrengst van 85.000kWh. Dit staat gelijk aan het verbruik van 28 huishoudens. Daarnaast zal de RDW met de investering in de zonnepanelen jaarlijks 44710kg co2 besparen. Het gehele systeem wordt uitgevoerd met Solar Edge. Dit betekent volledige zichtbaarheid in de werking van elk paneel dankzij monitoring op paneelniveau.

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek