Storing? 0800 3 234 234

NEN 3140 Keuringen

U wilt graag dat uw elektrische apparatuur en installaties veilig gebruikt kunnen worden door uw personeel en bezoekers. Vanuit de ARBO-wetgeving bent u daartoe ook verplicht:

ARBO-besluit Artikel 3.4. Elektrische installaties
“Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermings-maatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden. In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering.”

Alle gebouwen en bijbehorende bedrijventerreinen in Nederland waar zich een werkgever/werknemer-verhouding bevindt, vallen onder de ARBO-wetgeving. Deze wetgeving houdt in dat de werkgevers aan de overheid, de arbeidsinspectie en verzekeraars moeten kunnen aantonen dat al het mogelijke is gedaan om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

Werkgevers zijn dus onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische apparatuur en installaties op hun bedrijventerrein en de werklocatie. Hiervoor is het laten uitvoeren van een inspectie volgens de NEN 3140-norm van toepassing. Naast het laten uitvoeren van deze inspectie bent u ook verplicht een installatieverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen.

De arbeidsinspectie en verzekeraars beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-keuringen uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar laten zien dat u er alles aan heeft gedaan om aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen.

nen 3140 keuring

Koninklijke Damstra Installatietechniek kan de NEN 3140-keuring voor uw apparatuur en installaties uitvoeren en tevens als installatieverantwoordelijke optreden. Ook kunnen wij voor u energiemetingen uitvoeren en de pieken in het stroomverbruik in kaart brengen. Voor meer informatie en het laten uitvoeren van de deze keuring kunt u contact opnemen met de heer J. Messchendorp, via  telefoon nr. 0511 – 42 45 00.

NEN 3140 keuring nodig?

Neem contact met ons op. Jelle Messchendorp vertelt u graag meer.

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek