Storing? 0800 3 234 234

Legionella beheersplan

Het legionella beheersplan

In de wetgeving is vastgelegd welke groepen in het hoog risico segment vallen en daardoor verplicht zijn halfjaarlijks monsters te laten nemen, alsmede en risicoanalyse en legionellabeheerplan te laten opstellen. Bij een risicoanalyse wordt aan de hand van een aantal richtlijnen bepaald of en zo ja in welke mate kans is op groei van legionellabacteriën in het systeem. Er zijn twee soorten risicoanalyses: een uitgebreide en een beperkte.

De keuze voor het soort analyse wordt bepaald aan de hand van de aanwezigheid van tappunten waar inadembare aërosolen vrijkomen, zoals douches of andere punten waarbij water wordt versproeid of verneveld. Indien dergelijke punten aanwezig zijn is een uitgebreide risico-analyse vereist. Hierbij wordt de totale waterinstallatie gecontroleerd, zodat eventuele risico’s op legionellagroei doeltreffend in kaart kunnen worden gebracht. Bij installaties zonder deze tappunten volstaat in principe een beperkte risicoanalyse.

In het legionella beheersplan worden periodieke preventieve maatregelen zoals temperatuurmetingen, monstername, spoelen van weinig gebruikte tappunten, onderhoud van boilers en keerklepcontrole voorgeschreven. De uitvoer van deze taken dient in het logboek te worden bijgehouden en inzichtelijk te zijn voor controle door het Waterleidingbedrijf of het Ministerie van VROM. Door deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een Kiwa BRL 6010 gecertificeerd bedrijf, bent u ervan verzekerd aan de wet te voldoen op dit gebied.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek