Storing? 0800 3 234 234

Onderzoek naar effectieve energieomzetting in woningen

Studenten van diverse opleidingen (o.a. bouwkunde, electrotechniek, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde) van NHL Stenden hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar effectieve energieomzettingen in woningen. Vandaag vond de presentatie plaats in BOWINN; Campus voor innovatie in de bouw waar de groep van zes studenten hun onderzoeksresultaten presenteerde.

Voor dit onderzoek moesten de afgelopen drie weken diverse waardes in twee woningen gemeten worden aan de hand van sensoren die data verzamelden. De woningen zijn beschikbaar gesteld door medewerkers van Koninklijke Damstra Installatiegroep. Dit betrof een moderne woning waarin de temperatuur, vocht, fijnstof en CO2 gehalte optimaal geregeld zijn en een oudere woning met onder andere enkele ramen en geen regelinstallaties.

De output aan data is door de studenten naast elkaar gelegd en per huis zijn er tijdens de presentatie adviezen gegeven om energie te besparen. In de moderne woning was de luchtvochtigheid volgens de metingen aan de hoge kant en het wat oudere huis was er veel warmteverlies door dat er in het huis tussen de ruimtes (woonkamer, gang en overloop boven) zich geen deuren bevinden. Ook reflecterende folie achter de radiator kan er in het oude huis voor zorgen dat er minder warmteverlies is.

Een optimaal door te ontwikkelen toekomstbeeld is volgens de studenten om het energieaanbod vanuit duurzame bronnen af te stemmen op het energieverbruik in de woning. Dit betekent dat elk apparaat in de woning slim gekoppeld staat aan een centraal punt in de woning die de apparaten op elkaar afstemt en aanstuurt door middel van verzamelde data.

Koninklijke Damstra Groep verstrekt graag innovatiekracht in de regio. Dit doen wij onder andere door dat wij aangesloten zijn bij BOWINN. BOWINN is dé plek waar kennis en innovatie samenkomen. Hier wordt door leden en kennispartners gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving. De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats met een open karakter. Kennis en ervaring wordt er gebracht en gedeeld. De focus ligt op innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Ondernemers, overheden en onderwijs leren elkaar hier kennen en inspireren.

 

Elke dag een stukje wijzer met Lammert van Dijk

Aangezien Lammert van Dijk al sinds 1997 bij Damstra werkt, heeft hij al van alles meegemaakt. Hij groeide door van monteur, werkvoorbereider naar projectleider, en is al afgereisd naar verschillende landen: naast Nederland heeft hij ook projecten uitgevoerd in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ook op Vlieland heeft Damstra haar stempel achtergelaten. Warmtepompen, ketels of vloerverwarming: Lammert heeft overal wel ervaring mee. En die ervaring past hij toe bij de meest uiteenlopende installaties. Van ziekenhuizen tot zwembaden en van sauna’s tot scholen: Lammert is op veel locaties geweest, en is dan ook tegen verschillende uitdagingen aangelopen. 

Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch
Zo was Lammert 20 jaar geleden in Duitsland in de kost. In het Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch moesten destijds de CV installatie en terreinleidingen vervangen worden tevens werd er een WKK (Warmte Kracht Koppeling) geplaatst. Het was een jaarrond durend project waarin hij weekends naar huis ging. Een WKK  was in die tijd erg in opkomst. De gasgestookte motor wekt via een generator elektriciteit op en de warmte die erbij vrij komt wordt gebruikt voor de verwarming van de gebouwen.

De Woudfennen Wellness & Beauty
‘Voor dit Wellness & Beauty centrum hebben we een aantal jaren terug een energiecentrale gebouwd. Met daarin een  gasgestookte WKK installatie in combinatie met een warmtepomp die de warmte uit de rookgassen haalt, verder staan er 2 houtsnipperketels en als back up 2 gasgestookte CV ketels in cascade opgesteld, daarnaast zijn op het naastgelegen overdekt parkeerterrein zijn zonnepanelen geïnstalleerd.

Bij dit type projecten is het altijd een uitdaging om deze verschillende energieconcepten qua planning en uitvoering op elkaar af te stemmen. We hebben het weer met elkaar gefixt; dat geeft een goed gevoel en een tevreden klant.’

Zo kom je overal: Vlierijck op Vlieland
Ook op de eilanden is Damstra een graag geziene gast. Op Vlieland heeft Lammert diverse werken aangestuurd. Tijdens het 2 maanden durende project bij Vlierijck op Vlieland moest de verwarming vervangen worden en gesplitst in hoog- en laagtemperatuur in combinatie met een bestaande warmtepomp. Qua logistiek moet zoiets slim georganiseerd worden; alles in 1 container verzamelen en die over laten varen. Omdat dit een renovatieproject betrof moesten de installaties passend gemaakt worden op de bestaande. Dat vraagt creativiteit en in de loop der jaren weet Lammert precies van de hoed en de rand op dit gebied.

Van Duitsland naar het eiland, in een Wellness en beauty centrum, in een school, kerk of bedrijfsloods: de verschillende locaties zorgen voor afwisseling in het werk, maakt het totaal niet eentonig. Lammert vindt het juist leuk om een oplossing te bedenken voor verschillende uitdagingen.

Warmtestad Groningen
In het noordwesten van de stad Groningen is een warmtenet aangelegd. ‘Hier hebben wij voor onze opdrachtgever voor de tijdelijke warmtecentrale de 3 WKK installaties aangepast en leidingwerk geprefabt. Met dit warmtenet in het noordwesten van Groningen worden in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame warmte verwarmd. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier levert Warmtestad Groningen een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn.’

Stadsverwarming Eindhoven
Door de innovaties in de installatiebranche, ontwikkel je continue. Je moet met de tijd mee en op de hoogte zijn van nieuwe uitvindingen om deze ook te kunnen adviseren aan de klanten. Zo voert Damstra momenteel voor de markleider op het gebied van duurzame energie en milieuoplossingen: Veolia, een ketelwissel uit. Dit ten behoeve van warmtevoorziening van de deelwijk Graswijk 3 te Eindhoven.

Er wordt nu aan zo’n 940 huishouders stadsverwarming geleverd vanuit Grasrijk 3 door Ennatuurlijk. Veolia draagt bij aan de toegankelijkheid, het behoud, hergebruik en vernieuwing van middelen en grondstoffen. Ook zet Veolia zich in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie. De uitvoering zal in de zomer van 2021 zijn.

Het ketelhuis kent diverse warmteopwekkers zoals een WarmteKrachtKoppeling (600 kWe), 1000 kW biowarmte vanuit de biowarmtecentrale Meerhoven en drie Novum warmwaterketels. De ketels worden vervangen door een Novumax H2R 2500 (Nederlands fabricaat met een Weishaupt Low NOx voorzetbrander).

Een energieneutraal wagenpark in 2021

Vandaag ontving Koninklijke Damstra Installatiegroep het Certificaat ‘inzet Traxx Zero Klimaatneutrale Diesel’ uit handen van Riemer Bouius van Slump Oil.

TRAXX bevestigt dat Koninklijke Damstra Installatiegroep zich gecommitteerd heeft om in 2021 TRAXX Zero klimaatneutrale diesel in te zetten om de CO2-impact van haar wagen- en machinepark te neutraliseren. De TRAXX Zero brandstof zal geleverd worden door Slump Oil uit Heerenveen, erkend distributeur van TRAXX brandstoffen. De verkoopstatistieken en facturen van Slump Oil zullen gelden als bewijs dat Koninklijke Damstra Installatiegroep daadwerkelijk TRAXX Zero heeft afgenomen. In 2022 zal Koninklijke Damstra Installatiegroep een certificaat ontvangen als bewijs dat haar CO2- restuitstoot is geneutraliseerd met CO2-credits conform de Verified Carbon Standard (VCS).

TRAXX Zero klimaatneutrale diesel
TRAXX Zero is een hoogwaardige dieselbrandstof die door een efficiëntere verbranding het brandstofverbruik – en dus ook de CO2-uitstoot – van dieselmotoren reduceert. De resterende CO2-emissies compenseert TRAXX door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Deze combinatie van CO2-reductie en CO2-compensatie levert een klimaatneutrale diesel op waarmee dieselvoertuigen netto geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. Meer informatie: www.traxx-zero.nl

C02-compensatie
Voor de CO2-compensatie werkt TRAXX Zero samen met Groenbalans voor reductie en compensatie van CO2-uitstoot. Groenbalans is wereldwijd actief en partner van o.a. MVO Nederland, SDG Nederland, Green Key en de Nederlandse Klimaatcoalitie. Meer informatie vindt u op www.groenbalans.nl.

Verified Carbon Standard (VCS)
Voor TRAXX Zero heeft Groenbalans een waterkrachtproject gekozen in India in de staat Himachal Pradesh, district Kullu, en is gelegen aan de Malana rivier. Het doel van dit project is om duurzame elektriciteit te genereren uit hernieuwbare bronnen – in dit geval waterkracht. Zo wordt groene stroom geproduceerd, waardoor de lokale energievoorziening minder beroep moet doen op grijze stroom uit kolencentrales. De CO2-uitstoot die zo wordt voorkomen, zorgt voor een positief CO2-effect waarmee wij het negatieve CO2-effect van dieselmotoren bij ons kunnen neutraliseren – ofwel compenseren.

Het is een ‘run of the river’-project, wat betekent dat de natuurlijke stroming van de rivier wordt gebruikt. Er komt geen grote stuwdam aan te pas en er moeten dus geen huizen of natuurgebieden verplaatst worden. Als laatste draagt het project ook bij aan de lokale werkgelegenheid en toegang tot scholing en medische faciliteiten.

CO2-compensatie vindt plaats door zgn. CO2 credits. Vóórdat een project CO2-credits kan uitgeven, zal een onafhankelijke auditor eerst de werkelijk gehaalde CO2-reductie vaststellen. Dit gebeurt op basis van rapportages, meetgegevens en field visits. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de Verified Carbon Standards (VCS). Alleen na dit strikte proces worden de CO2-credits geregistreerd en aan TRAXX Zero uitgegeven.

 

 

Geert en Henk voelen zich de koning te rijk met een uitdagende baan bij Koninklijke Damstra.

Met de klant als koning
Vervelen doet het nooit, installaties ontwerpen die precies aan de eisen van de klant voldoen. Soms zijn wensen bijna onmogelijk; dan is het de kunst om hier een zo goed mogelijke oplossing voor te vinden. Niet alleen de wens van de klant is van belang, ook moet de installatie aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast moeten tekeningen soms in heel korte tijd gereed gemaakt worden; ‘Die druk spant bij ons de kroon en geeft een kick als het weer gelukt is.’ Aldus Geert en Henk; tekenaars / modelleurs bij Koninklijke Damstra.

Vorstelijk onthaald
Henk heeft de opleiding Middenkader Engineering – Werkvoorbereiding Elektrotechniek gedaan en Geert Middenkader Engineering – maar dan met de specialisatie Totaalinstallateur. Na stageperiodes op de bouw en op kantoor zijn de heren uiteindelijk terecht gekomen bij Damstra op kantoor. ‘Het ontwerpen en meedenken aan installaties gebeurt op kantoor en daar ligt voor ons de meeste uitdaging. Met deze studies kun je bij Damstra te kust en te keur; je wordt hier vorstelijk onthaald en kunt meteen los.

Hoe begint je werkdag?
‘Stabicad en Autocad zijn de programma’s waarmee wij het meeste werken, die worden aan het begin van de dag meteen opgestart. Na een prinsheerlijk kopje koffie kijken wij op het planbord wat er die dag moet gebeuren. Aan de hand van een vraagspecificatie, ontwerp van een adviseur of een bestek maken wij kortgezegd volgens een specifieke planning een ontwerp voor de installaties.’

Vaak zijn er al conceptontwerpen die wij verder moeten uitwerken. Het komt ook veel voor dat ze zelf de kroon op het werk zetten; dan moet het ontwerp nog volledig bedacht worden. Samen met de werkvoorbereider gaan we hiervoor zitten en beginnen we met ontwerpen. Eerst wordt er een globaal ontwerp gemaakt. Deze gaat meestal voor controle naar de opdrachtgever waarna wij deze met eventuele opmerkingen retour krijgen. Deze opmerkingen worden dan beoordeeld en eventueel aangepast. Hierna worden berekeningen van de installaties uitgevoerd om te bepalen hoe dik een leiding of kabel moet zijn. Dit wordt daarna verwerkt op een definitieve tekening die ze op de bouw ook gaan gebruiken. Als alles definitief is moeten we ook sparingen opgeven in bijvoorbeeld vloeren of wanden. Deze info krijgen wij van de constructeur. Wij zetten zelf dan ook onze sparingen in het ontwerp; voor onder andere het leidingwerk door de vloer of wand. Dit gaat voor controle terug naar de constructeur. Als deze akkoord is, is de tekening definitief en kunnen wij prefab tekeningen maken.

Het materiaal wordt door de werkvoorbereider besteld en wordt verwerkt tot prefab installaties waarna het kant en klaar naar de bouw gaat. Als het project klaar is krijgen wij revisietekeningen terug met eventuele opmerkingen die ze op de bouw doorgevoerd hebben. Deze verwerken wij op onze tekeningen en dan komt er een stempel ‘Revisie’ op zodat er later, mochten er problemen ontstaan, kan worden nagegaan waar dit vandaan kan komen en waar leidingwerk is gemonteerd.

Met de prins over de Maas
Henk en Geert zijn met de spreekwoordelijke prins over de Maas geweest: ze hebben op installatiegebied veel meegemaakt en gewerkt aan veel verschillende projecten: woningen, sporthallen, zwembaden, MFC’s (multifunctionele centra), scholen, appartementsgebouwen en noem maar op. Zowel renovatie als nieuwbouw en dat ook nog door heel Nederland. Installaties voor elektra, data/communicatie, riolering, water, verwarming, ventilatie, koeling, hemelwater en gas: alles komt voorbij!

Tekenprogramma’s
‘Wij werken met Autocad, Stabicad en Revit. Autocad is in principe het programma waarin we werken en Stabicad heeft de functies om installatieonderdelen te tekenen. Dus uiteindelijk tekenen we in Autocad met de ondersteuning van Stabicad.

Revit is een 3D-programma waar ook in getekend kan worden. Eigenlijk is dit hetzelfde principe als met Autocad en Stabicad. Revit is het tekenprogramma en Stabicad is voor de ondersteuning van de installatieonderdelen. Voor het berekenen van leidingwerk gebruiken we het programma; BINK. Hierin kunnen we leidingen berekenen voor Hemelwaterafvoer, Riolering, Water, Verwarming/koeling, Ventilatie.’

Wil jij ook werken bij Koninklijke Damstra als tekenaar, werkvoorbereider, monteur, contractbeheerder of installateur?

Link naar vacatures

 

Aangekomen in Dronryp bij de familie Roersma

Voor de verduurzaming voor de woningbouwcorporatie ‘afdeling Onderhoud’ Wonen Noardwest Fryslân (projectgroep woningaanpassing) zijn we aangekomen in Dronryp. Hier worden onder andere de woningen aan de Agneta Hubertstrjitte voorzien van zonnepanelen. Vandaag spraken we met heer Roersma van nummer 4. Samen met zijn vrouw woont hij al 55 jaar naar volle tevredenheid in zijn huis. Het aanleggen van de panelen met omvormer is deze ochtend snel verlopen; ‘De jongens dogge geweldich har bést, it is sa kreas!’ Op de zolder is de kabel vanuit de zonnepanelen in een bestaande kast weggewerkt.

Buiten wil meneer nog even poseren voor de bus samen met Sander waarna hij ons zijn gazon nog even showt. ‘Ha ik net in moaie blikke? Fjouwer kear yn ‘e wike meane en alle kearen pikestront!’.

De jongens van Damstra zitten nu op 36 van de 211 woningen en gaan de komende tijd verder in Dronryp by It String, Hoyte Roucomastrjitte, de Quaestiusstrjitte, de Welderingsstrjitte, de Gibbevlecht, de Douwe van Glinsstrjitte waarna ze verder gaan naar Bertlsum, Bitgum, Bitgummole, Deinum, Tzumearum en Easterbierrum.

 

Geart en Aukje lieten begin maart zonnepanelen plaatsen

‘Het leek ons altijd al wel wat toe, zonnepanelen. Een aantal jaren terug hebben wij daarom diverse offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven, deze bleken allen nagenoeg gelijk. Begin dit jaar kwam het weer ter sprake en is Damstra gebeld’ vertelt Aukje vanuit de grotendeels glazen serre waar ze van natuurlijk zonlichtinval in huis genieten.

Aukje kende Damstra van vroeger, van de tijd dat ze als lerares voor de klas stond in Driezum. Damstra was destijds een smederij en stond op de hoek van de straat, dit was zo’n 50 jaar terug. ‘Damstra bestaat meer dan 100 jaar, is begonnen als dorpssmid en is doorontwikkeld tot grote installateur’, voegt Geart toe hetgeen hem vertrouwen gaf en reden genoeg om Damstra de opdracht te gunnen.

De plaatsing
De adviseur van Damstra kwam langs om een dakscan te maken en adviseerde 15 stuks. ‘Dit hadden we zelf ook al berekend’ zegt Geart. De planning was februari maar werd uitgesteld naar begin maart. Het was te koud en er lag sneeuw. Maar snel daarna traden de installateurs begin maart aan. Binnen 1 dag zijn de panelen gelegd, alles werkte direct.

‘Ik heb net ook al even gekeken’ lacht Aukje naar haar man. Ze wijst naar de telefoon waar middels de ‘Solar Edge’ app te zien is wat de opbrengst van de zonnepanelen per dag is. Geart en Aukje kijken elke dag op de app. Deze laat zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken. Op het startscherm, ofwel de menu-optie ‘Jouw huis’, zie je hoeveel jouw zonnepanelen hebben opgewekt in de betreffende periode (dag, week, maand en jaar).

Actie
Bij aanschaf van zonnepanelen in de maanden mei en juni ’21 maak je kans op een tablet* met de Solar Edge app waarop je je verbruik kunt monitoren en je energieverbuik in realtime kunt volgen. Zo kun je je huishoudelijk energieverbruik bijhouden zodat je de controle houdt over verbruik en besparingen.

* We verloten 1 tablet (Apple ipad (2020) wifi 32GB Grijs) per maand. Aan het einde van de maand vindt er een loting plaats. 

Enthousiast geworden? Neem vrijblijvend contact op!

44 zorgappartementen Tellepark, Heerenveen

Eind vorig jaar zijn de 44 zorgeenheden voor Talant opgeleverd. In ‘Bouwen in het Noorden’ wordt deze week een terugblik gedaan waarin Dirk Jacob Visser, bedrijfsleider bij Damstra Installatiegroep, aan het woord is. 

Het getal 44 is op vele manieren deelbaar. Om voor 44 bewoners een gebouw te maken, kun je dan ook alle kanten op. Het plan voor een nieuwe woonplek voor cliënten van Alliade is om die reden meerdere keren gewijzigd. Het resultaat van de rekensom: zestien woongroepen in vier gebouwen, waarvan twee aan elkaar gespiegeld. Met de ruggen tegen elkaar aan en een binnentuin als hart.

Kennis delen
‘Deze appartementen zijn voor bewoners met een beperking. Ze wonen zelfstandig, met begeleiding’, vertelt Visser. De belangrijkste eis voor de installaties was een duurzame oplossing, geschikt voor gebruik in deze woonvorm. ‘We hebben in het vinden van die oplossing veel kennis kunnen delen met Alliade. Zij hadden de nodige specifieke wensen, wij de ervaring met de juiste installaties. Zo moeten de bewoners wel zelf de temperatuur van het douchewater kunnen regelen, maar moeten ze zich niet kunnen verbranden.’

Lees hier het hele artikel van Bouwen in het Noorden.

Fase twee van start De ‘Boswijk’ Vlieland

Op woensdag 7 april vond de aftrap van fase twee van het project Boswijk op Vlieland plaats. Nadat begin dit jaar het zorggebouw in gebruik is genomen start Koninklijke Damstra Installatiegroep binnenkort met de installatie van het welzijnsgebouw en 36 (zorg)woningen. Bouwgroep Dijkstra Draisma is begonnen met de sloop van het bestaande zorggebouw de Uiterton.

Energieneutraal
De gebouwen worden volledig energie-neutraal gemaakt. Dit door middel van een collectieve (prefab) warmtepomp met een totaal vermogen van 200 KW.

De zorg op Vlieland
Het plan ‘Boswijk’ dat ontwikkeld wordt op Vlieland, sluit aan bij het overheidsbeleid. Het biedt een kernvoorziening voor mensen met een zware zorgvraag (verpleeghuis) en woningen waar mensen zelfstandig wonen en de zorg in de vorm van thuiszorg ontvangen. Deze zorg van Palet is dichtbij.

Er wordt gebouwd in de vorm van een normale woonomgeving of buurt in plaats van een zorggebouw met aanleunwoningen. De ‘Boswijk’ wordt zo meer een onderdeel van het dorp.

In de ‘Boswijk’ komt een kleine kernvoorziening van zeven plaatsen waar door Palet 24 uur per dag intensieve zorg wordt geboden. In de directe omgeving komen er vier zorggeschikte woningen waar eerstelijns verzorging geleverd kan worden. Deze woningen zijn ook geschikt voor mensen met een zware zorgvraag, bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen. Tot slot komen er 32 zelfstandige woningen die geschikt zijn voor het leveren van thuiszorg. In totaal komen er dus 43 wooneenheden voor de Vlielanders die zorg nodig hebben of die een toekomstige zorgvraag hebben.

Oplevering voor het totale project -inclusief terreininrichting- staat gepland voor juli 2022.

Actie zonnepanelen particuliere woningen

Gebruikt jouw huishouden een enorme hoeveelheid aan energie of wil je uit persoonlijk oogpunt een bijdrage leveren aan een schoner milieu? Gelukkig denken steeds meer mensen na over stappen die zij kunnen nemen om het energieverbruik te verminderen. Een eenmalige investering kan op de langere termijn veel kosten besparen.

Maatwerkadvies en regionaal

Damstra biedt als regionale installateur, maatwerkadvies voor zonnepanelen op particulieren woningen. Uit hoeveel personen bestaat je huishouden? Wat is de dakhelling en -ligging? Dit en meer wordt besproken tijdens de eerste kennismaking met onze adviseur.

Damstra plaatste in de afgelopen 5 maanden bij zowel zakelijke klanten als particuliere veel zonnepanelen. Gemiddelde score klanttevredenheid was een 8.8! De gemiddelde opbrengst is 330 kWh per paneel per jaar (standaard panelen).

Zo op naar de zomer, vinden wij het tijd voor een leuke actie! In de zomer zijn de dagen langer, wat van invloed is op de opbrengst van zonnepanelen. Zonnepanelen wekken in de zomer niet alleen meer energie op doordat het zonlicht feller is, maar ook doordat de zon langer schijnt.

Actie

Bij het geven van opdracht tot eind juni ’21 maak je kans op een tablet* met een monitoringsapp waarop je je verbruik kunt monitoren en je energieverbuik in realtime kunt volgen. Zo kun je je huishoudelijk energieverbruik bijhouden zodat je de controle houdt over verbruik en besparingen.

* We verloten 1 tablet (Apple ipad (2020) wifi 32GB Grijs) per maand. Aan het einde van de maand vindt er een loting plaats. 

Enthousiast geworden? Neem vrijblijvend contact op!

Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2021 Koninklijke Damstra Installatietechniek