Storing? 0800 3 234 234

Emma Riem Vis over haar werk bij Damstra

Emma Riem Vis komt na een schooldag het terrein op fietsen om even een kijkje te nemen bij Damstra. Via via kwam ze bij Damstra terecht, waar ze inmiddels al twee jaar vakantiewerk doet. Ze helpt mee het terrein op te ruimen en gaat mee naar projecten waar ze ondersteunt bij het aanleggen van installaties, elektriciteit, het aansluiten van de meterkasten en het doorverbinden van lampen. Momenteel zit ze in het eerste jaar van de opleiding ‘Technicus Engineering’ op het MBO (electro en installatie of werktuigbouwkunde). Na de opleiding wil ze naar het HBO.

Het mooiste aan het vak noemt Emma: ‘Het leren van nieuwe dingen, werken aan zichtbaar resultaat en dat je veel met de handen werkt.’ Als je in de installatietechniek werkt, heb je geen sportschool nodig. ‘Grote projecten trekken ook mijn aandacht. Zo ben ik met Sijtse Damstra naar het project Crossroads in Groningen geweest. Hier loopt alles door elkaar: kranen, shovels, heipalen en veel actie. Een joekel van een ding hóór: de grootste hijskraan van Europa en dat is gewoon vet cool!’ Tussen de mannen werken vindt ze niet erg: ‘Ik voel mij niet één van de mannen, ik blijf gewoon mijzelf en dat klikt altijd goed.’ Vrouwelijke collega’s mist ze niet. Laten we eerlijk zijn: ‘Froulju seure toch folle mear?!’

Het minst leuke is toch wel het vroege opstaan. Een installateur moet bij dag en dauw op de bouw aanwezig zijn, dat zijn geen kantoortijden maar ook dat went. De werkdag van een installateur begint rond 07:00 uur in de ochtend. Vroeg! Dat kan je zien als een nadeel, maar je bent altijd eerder klaar met werken dan iedereen om je heen. ‘Alleen als ik het ’s avonds laat heb gemaakt is het soms lastig,’ lacht ze.

De opleiding die Emma volgt is breed. Engineers kun je vinden in de elektrotechniek, werktuigbouwkunde, installatietechniek of in de mechatronica. Als technicus houd je je vooral bezig met het maken van een product: het ontwerp, maar ook de planning voor het inzetten van materialen en mensen, de kosten en de oplevering.

Zo in de wandelgang regelt ze ook haar 10-weekse stage voor eind dit jaar nog even. ‘Al wer komme hear, staazjerinne kin hjir wol en wurk is der hjir genoch!’ Roept commercieel directeur Teake Damstra.

Planning C-label kantoren begint urgent te worden

Het klinkt nog wel ver weg, maar de realiteit is anders. In Nederland moeten nog zo’n 70.000 kantoren energie-efficient gemaakt worden voor 1 januari 2023. Damstra Installatiegroep ontzorgt haar klanten met het hele proces. “De tijd begint te dringen.” Projectleider Duurzame Energie Pieter Sipma van Damstra vertelt waarom.

“Die wet ligt er en daar moeten veel kantooreigenaren aan voldoen. Vergis u niet, iedere onderdeel van het project neemt tijd, dus als u zeker wil weten alles tijdig in orde te hebben, is het raadzaam nu met een plan te beginnen.” Pieter Sipma is sinds acht jaar Projectleider Duurzame Energie bij Koninklijke Damstra Installatiegroep, dat vorig jaar oktober overigens ook het Groningse installatiebedrijf Stol overnam. Met die overname verstevigde Damstra zijn positie op de Groningse markt. Het bedrijf heeft naast de hoofdvestiging in het Friese Driesum, vestigingen in Leeuwarden en in Groningen.
Een van de onderwerpen waar hij met regelmaat voor op pad is, is die aanpassing van kantoorgebouwen naar een vastgesteld energielabel-C voor 1 januari 2023 en een verwacht energielabel A voor 2030. “In het kort: Nederland wil verduurzamen en kantoorgebouwen moeten daarom efficienter omgaan met hun energieverbruik. De wet gaat in op 1 januari 2023, maar geldt niet voor ieder kantoorgebouw. Ze geldt voor alle kantoorgebouwen waarvan de hoofdfunctie van het gebouw als kantoor is aangemerkt, de oppervlakte meer dan 100 vierkante meter betreft en de kantoorfunctie meer dan 50 procent is. Voldoet u niet op uiterlijk die datum aan de eisen, dan riskeert u als kantooreigenaar een boete of in het ergste geval onteigening. Voor de duidelijkheid: de wet is bedoeld voor kantooreigenaren, niet voor huurders van kantoorruimte.”

Bellen voor een plan van aanpak
“Het klinkt voor ons als installateurs heel helder. En daar zit de crux: ondernemers met kantoorgebouwen, zijn bezig met hun business en niet met de vereisten van zo’n wet. Daarom vragen we er aandacht voor. Bel, maak een afspraak en zorg dat er een plan van aanpak komt. Daarin staat wat minimaal is vereist om aan de wet te voldoen.”
“Voor onze eigen klanten zijn we al een tijd bezig met de verduurzaming naar energielabel C. Veel andere kantooreigenaren voelen nog niet de urgentie van die wet, die voor hun ‘pas’ in 2023 aan de orde is. Niets is minder waar: over 15 maanden moeten alle aanpassingen klaar zijn, inclusief de vaststelling van het nieuwe energielabel. Om een idee te geven van de tijd die voor een gemiddeld kantoorgebouw in elk geval nodig is: vier maanden. Maar dat is een gemiddelde, dus het kan ook beduidend langer duren, zeker als u gebruik wilt maken van subsidies. Veel hangt natuurlijk af van de leeftijd van het kantoorgebouw en de huidige energie-efficiëntie. Hoe meer er moet gebeuren, hoe langer het traject duurt. Een goed idee voor straks? Nodig uw installateur of EPA- adviseur uit om te kijken hoe u de stap naar energielabel C zet.”

Neem de tijd
“Op onze website staat onder de groene knop Label C een duidelijke uitleg over de wet en wanneer hij geldt. Is eenmaal vastgesteld dat u aan de wet moet voldoen, dan komen EPA- adviseur en installateur in beeld. Voor onze klanten geldt dat wij die energie-adviseur inhuren, want met hem of haar begint het proces, omdat zij energielabels mogen berekenen. De adviseur begint met een opname van het kantoorgebouw. Het is het moment dat u als eigenaar alle tekeningen en andere documenten van het gebouw bij de hand heeft, want dat helpt de EPA-adviseur bij een zo goed mogelijke rapportage. Daarin staat welk label uw gebouw nu heeft en diverse adviezen voor duurzame maatregelen om minimaal aan de wet te voldoen. Aan de hand van de keuzes die u maakt, kan daarna de installateur de werkzaamheden uitvoeren en kunt u vervolgens bij de EPA- adviseur het nieuwe energielabel aanvragen.”

Vertragende knelpunten
“Gelukkig zijn er voor ondernemers een aantal subsidies voor het behalen van energielabel C: de EIA, de MIA/Vamil, SDE++ en ISDE. Wat ze precies inhouden en of u er in uw situatie gebruik van kunt maken, is een goed onderwerp van gesprek met uw EPA- adviseur of installateur. Het vergemakkelijkt de stap naar energielabel C en het is wellicht een extra stimulans om meer maatregelen te nemen. Wat wijsheid is, is afhankelijk van ouderdom van uw gebouw, van de stappen die u moet nemen en de stappen die te overwegen zijn, bijvoorbeeld omdat ze uw maandelijkse kosten substantieel verlagen. Wat goed is om te beseffen, is dat het aanvragen van subsidie, ook al doet uw installateur dat voor u, tijd kost en dat u subsidies vooraf dient aan te vragen. Ook al gaat het om overschakeling op led- lampen, hou er rekening mee in de planning van het project. En als laatste: laat u niet verrassen door drukte bij adviseurs en installateurs tweede helft 2022 of door vertragingen in de levering van materialen. Behalen van energielabel C is in veruit de meeste gevallen geen ingewikkeld traject, maar het neemt wel z’n tijd.”
Energielabel C: het moet helemaal zijn afgerond voor 1 januari 2023. Pieter Sipma: “Geen zorgen voor de dag van morgen, als u straks een afspraak maakt, heeft u voldoende tijd. Kijk voor nuttige informatie op onze website onder de groene knop Label C, lees het door en maak een afspraak. Ik kom graag naar u toe.”

 

Door:
Mark van Duuren
Multiplusmedia

 

Vakantiesluiting 26 juli tm 13 augustus 2021

Wij gaan onze batterij even opladen komende 3 weken en heerlijk van de bouwvak genieten.

📞 Heeft u een storing? Dan zijn we te bereiken op 0800 3 234 234.

Maandag 16 augustus zijn we weer terug en staan we u graag te woord.

Fijne vakantie!

 

Opgeleverd: 10 appartementen en uitbreiding supermarkt Nes (Ameland)

In Nes op Ameland realiseerden wij, samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma tien appartementen en een uitbreiding van de bestaande supermarkt Jumbo. Op de begane grond aan de achterzijde van het pand is het magazijn van de bestaande supermarkt uitgebreid. Op de eerste verdieping zijn zes appartementen en op de tweede verdieping zijn vier appartementen gerealiseerd.

De appartementen zijn voorzien van een ventilatie warmtepomp en hierdoor volledig gasloos.

 

Werk- en leerbedrijf NEF Dokkum opgeleverd!

Vorige week is ons project voor NEF in Dokkum opgeleverd. Een mooi project voor een mooi bedrijf, wat wij samen met bouwgroep Dijksma Draisma gerealiseerd hebben. Door samen te werken met deze bouwgroep hebben we snel en effectief een volledig plan voor het gebouw kunnen genereren. NEF biedt ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij weer aan het werk kunnen in de industrie, detachering, schoonmaak of buitengroen. In totaal werken er zo’n 800 mensen, waarvan er ruim 300 gaan verhuizen naar deze nieuwe werkplek. Om hen een mooie en duurzame werkplek te bieden is er een gebouw van meer dan 8000 m² gerealiseerd, waarvan 1250 m² bestaat uit kantoorruimte, en 6750 m² uit bedrijfshallen.

Duurzaamheid op diverse manieren

Deze bedrijfshallen kunnen allemaal afzonderlijk functioneren, en zijn dus niet van elkaar afhankelijk. Het gebouw is gasloos, dus alle bedrijfshallen worden apart gekoeld en verwarmd. Dit gebeurt vrijwel volledig met onze duurzame luchtwaterwarmtepompen. Op deze manier gaan we energieverspilling tegen, want alle energie wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt: we halen zoveel mogelijk kilowatts uit de lucht, en zo weinig mogelijk uit het net. Daarnaast wordt het HVRF systeem ingezet zodat er zo min mogelijk koelmiddel gebruikt hoeft te worden.

Het opwekken van energie

Om NEF nog duurzamer te maken draagt Damstra, naast het elimineren van energieverspilling, ook bij aan de energiewinst. Het dak van dit enorme pand wordt namelijk niet over het hoofd gezien; wij hebben hier volledig gebruik van gemaakt door het te bedekken met wel 1600 zonnepanelen. De duurzame energie die daaruit voortvloeit houdt een groot deel van het pand draaiende.

Gebruikers bewust maken met hun energieverbruik

Om medewerkers van NEF bewust te maken van het energieverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen,is er vanuit Damstra een beeldscherm met desbetreffende informatie in de centrale hal geplaatst. Het slimme systeem houdt het energieverbruik en de energiewinst bij, en activeert de gebruikers van de energie om mee te denken over het energieverbruik. Op die manier bepalen zij hoe duurzaam onze installatie functioneert!

Prettige werkomgeving

Wat het pand bijzonder maakt, is dat de accommodatie heel specifiek is afgestemd op zowel het productieproces als ook op de werknemers. Het doel is om een rustige, prettige werkomgeving te creëren. Een ruimte die niet hol klinkt en waar prikkels tot een minimum zijn beperkt.

Prikkels door storende geluiden en storend materiaalgebruik moet ook zoveel mogelijk worden beperkt. Zo hebben we gezorgd voor strak afgewerkte vloeren en muren, maar zijn de fabriekshallen bijvoorbeeld ook voorzien van plafonds. Die zijn geluidsabsorberend.

 

 

Onderzoek naar effectieve energieomzetting in woningen

Studenten van diverse opleidingen (o.a. bouwkunde, electrotechniek, werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde) van NHL Stenden hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar effectieve energieomzettingen in woningen. Vandaag vond de presentatie plaats in BOWINN; Campus voor innovatie in de bouw waar de groep van zes studenten hun onderzoeksresultaten presenteerde.

Voor dit onderzoek moesten de afgelopen drie weken diverse waardes in twee woningen gemeten worden aan de hand van sensoren die data verzamelden. De woningen zijn beschikbaar gesteld door medewerkers van Koninklijke Damstra Installatiegroep. Dit betrof een moderne woning waarin de temperatuur, vocht, fijnstof en CO2 gehalte optimaal geregeld zijn en een oudere woning met onder andere enkele ramen en geen regelinstallaties.

De output aan data is door de studenten naast elkaar gelegd en per huis zijn er tijdens de presentatie adviezen gegeven om energie te besparen. In de moderne woning was de luchtvochtigheid volgens de metingen aan de hoge kant en het wat oudere huis was er veel warmteverlies door dat er in het huis tussen de ruimtes (woonkamer, gang en overloop boven) zich geen deuren bevinden. Ook reflecterende folie achter de radiator kan er in het oude huis voor zorgen dat er minder warmteverlies is.

Een optimaal door te ontwikkelen toekomstbeeld is volgens de studenten om het energieaanbod vanuit duurzame bronnen af te stemmen op het energieverbruik in de woning. Dit betekent dat elk apparaat in de woning slim gekoppeld staat aan een centraal punt in de woning die de apparaten op elkaar afstemt en aanstuurt door middel van verzamelde data.

Koninklijke Damstra Groep verstrekt graag innovatiekracht in de regio. Dit doen wij onder andere door dat wij aangesloten zijn bij BOWINN. BOWINN is dé plek waar kennis en innovatie samenkomen. Hier wordt door leden en kennispartners gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving. De bouwcampus in Dokkum is een broedplaats met een open karakter. Kennis en ervaring wordt er gebracht en gedeeld. De focus ligt op innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Ondernemers, overheden en onderwijs leren elkaar hier kennen en inspireren.

 

Elke dag een stukje wijzer met Lammert van Dijk

Aangezien Lammert van Dijk al sinds 1997 bij Damstra werkt, heeft hij al van alles meegemaakt. Hij groeide door van monteur, werkvoorbereider naar projectleider, en is al afgereisd naar verschillende landen: naast Nederland heeft hij ook projecten uitgevoerd in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ook op Vlieland heeft Damstra haar stempel achtergelaten. Warmtepompen, ketels of vloerverwarming: Lammert heeft overal wel ervaring mee. En die ervaring past hij toe bij de meest uiteenlopende installaties. Van ziekenhuizen tot zwembaden en van sauna’s tot scholen: Lammert is op veel locaties geweest, en is dan ook tegen verschillende uitdagingen aangelopen. 

Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch
Zo was Lammert 20 jaar geleden in Duitsland in de kost. In het Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch moesten destijds de CV installatie en terreinleidingen vervangen worden tevens werd er een WKK (Warmte Kracht Koppeling) geplaatst. Het was een jaarrond durend project waarin hij weekends naar huis ging. Een WKK  was in die tijd erg in opkomst. De gasgestookte motor wekt via een generator elektriciteit op en de warmte die erbij vrij komt wordt gebruikt voor de verwarming van de gebouwen.

De Woudfennen Wellness & Beauty
‘Voor dit Wellness & Beauty centrum hebben we een aantal jaren terug een energiecentrale gebouwd. Met daarin een  gasgestookte WKK installatie in combinatie met een warmtepomp die de warmte uit de rookgassen haalt, verder staan er 2 houtsnipperketels en als back up 2 gasgestookte CV ketels in cascade opgesteld, daarnaast zijn op het naastgelegen overdekt parkeerterrein zijn zonnepanelen geïnstalleerd.

Bij dit type projecten is het altijd een uitdaging om deze verschillende energieconcepten qua planning en uitvoering op elkaar af te stemmen. We hebben het weer met elkaar gefixt; dat geeft een goed gevoel en een tevreden klant.’

Zo kom je overal: Vlierijck op Vlieland
Ook op de eilanden is Damstra een graag geziene gast. Op Vlieland heeft Lammert diverse werken aangestuurd. Tijdens het 2 maanden durende project bij Vlierijck op Vlieland moest de verwarming vervangen worden en gesplitst in hoog- en laagtemperatuur in combinatie met een bestaande warmtepomp. Qua logistiek moet zoiets slim georganiseerd worden; alles in 1 container verzamelen en die over laten varen. Omdat dit een renovatieproject betrof moesten de installaties passend gemaakt worden op de bestaande. Dat vraagt creativiteit en in de loop der jaren weet Lammert precies van de hoed en de rand op dit gebied.

Van Duitsland naar het eiland, in een Wellness en beauty centrum, in een school, kerk of bedrijfsloods: de verschillende locaties zorgen voor afwisseling in het werk, maakt het totaal niet eentonig. Lammert vindt het juist leuk om een oplossing te bedenken voor verschillende uitdagingen.

Warmtestad Groningen
In het noordwesten van de stad Groningen is een warmtenet aangelegd. ‘Hier hebben wij voor onze opdrachtgever voor de tijdelijke warmtecentrale de 3 WKK installaties aangepast en leidingwerk geprefabt. Met dit warmtenet in het noordwesten van Groningen worden in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame warmte verwarmd. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2-uitstoot fors daalt. Op deze manier levert Warmtestad Groningen een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van de stad Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn.’

Stadsverwarming Eindhoven
Door de innovaties in de installatiebranche, ontwikkel je continue. Je moet met de tijd mee en op de hoogte zijn van nieuwe uitvindingen om deze ook te kunnen adviseren aan de klanten. Zo voert Damstra momenteel voor de markleider op het gebied van duurzame energie en milieuoplossingen: Veolia, een ketelwissel uit. Dit ten behoeve van warmtevoorziening van de deelwijk Graswijk 3 te Eindhoven.

Er wordt nu aan zo’n 940 huishouders stadsverwarming geleverd vanuit Grasrijk 3 door Ennatuurlijk. Veolia draagt bij aan de toegankelijkheid, het behoud, hergebruik en vernieuwing van middelen en grondstoffen. Ook zet Veolia zich in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie. De uitvoering zal in de zomer van 2021 zijn.

Het ketelhuis kent diverse warmteopwekkers zoals een WarmteKrachtKoppeling (600 kWe), 1000 kW biowarmte vanuit de biowarmtecentrale Meerhoven en drie Novum warmwaterketels. De ketels worden vervangen door een Novumax H2R 2500 (Nederlands fabricaat met een Weishaupt Low NOx voorzetbrander).

Een energieneutraal wagenpark in 2021

Vandaag ontving Koninklijke Damstra Installatiegroep het Certificaat ‘inzet Traxx Zero Klimaatneutrale Diesel’ uit handen van Riemer Bouius van Slump Oil.

TRAXX bevestigt dat Koninklijke Damstra Installatiegroep zich gecommitteerd heeft om in 2021 TRAXX Zero klimaatneutrale diesel in te zetten om de CO2-impact van haar wagen- en machinepark te neutraliseren. De TRAXX Zero brandstof zal geleverd worden door Slump Oil uit Heerenveen, erkend distributeur van TRAXX brandstoffen. De verkoopstatistieken en facturen van Slump Oil zullen gelden als bewijs dat Koninklijke Damstra Installatiegroep daadwerkelijk TRAXX Zero heeft afgenomen. In 2022 zal Koninklijke Damstra Installatiegroep een certificaat ontvangen als bewijs dat haar CO2- restuitstoot is geneutraliseerd met CO2-credits conform de Verified Carbon Standard (VCS).

TRAXX Zero klimaatneutrale diesel
TRAXX Zero is een hoogwaardige dieselbrandstof die door een efficiëntere verbranding het brandstofverbruik – en dus ook de CO2-uitstoot – van dieselmotoren reduceert. De resterende CO2-emissies compenseert TRAXX door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Deze combinatie van CO2-reductie en CO2-compensatie levert een klimaatneutrale diesel op waarmee dieselvoertuigen netto geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. Meer informatie: www.traxx-zero.nl

C02-compensatie
Voor de CO2-compensatie werkt TRAXX Zero samen met Groenbalans voor reductie en compensatie van CO2-uitstoot. Groenbalans is wereldwijd actief en partner van o.a. MVO Nederland, SDG Nederland, Green Key en de Nederlandse Klimaatcoalitie. Meer informatie vindt u op www.groenbalans.nl.

Verified Carbon Standard (VCS)
Voor TRAXX Zero heeft Groenbalans een waterkrachtproject gekozen in India in de staat Himachal Pradesh, district Kullu, en is gelegen aan de Malana rivier. Het doel van dit project is om duurzame elektriciteit te genereren uit hernieuwbare bronnen – in dit geval waterkracht. Zo wordt groene stroom geproduceerd, waardoor de lokale energievoorziening minder beroep moet doen op grijze stroom uit kolencentrales. De CO2-uitstoot die zo wordt voorkomen, zorgt voor een positief CO2-effect waarmee wij het negatieve CO2-effect van dieselmotoren bij ons kunnen neutraliseren – ofwel compenseren.

Het is een ‘run of the river’-project, wat betekent dat de natuurlijke stroming van de rivier wordt gebruikt. Er komt geen grote stuwdam aan te pas en er moeten dus geen huizen of natuurgebieden verplaatst worden. Als laatste draagt het project ook bij aan de lokale werkgelegenheid en toegang tot scholing en medische faciliteiten.

CO2-compensatie vindt plaats door zgn. CO2 credits. Vóórdat een project CO2-credits kan uitgeven, zal een onafhankelijke auditor eerst de werkelijk gehaalde CO2-reductie vaststellen. Dit gebeurt op basis van rapportages, meetgegevens en field visits. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de Verified Carbon Standards (VCS). Alleen na dit strikte proces worden de CO2-credits geregistreerd en aan TRAXX Zero uitgegeven.

 

 

Geert en Henk voelen zich de koning te rijk met een uitdagende baan bij Koninklijke Damstra.

Met de klant als koning
Vervelen doet het nooit, installaties ontwerpen die precies aan de eisen van de klant voldoen. Soms zijn wensen bijna onmogelijk; dan is het de kunst om hier een zo goed mogelijke oplossing voor te vinden. Niet alleen de wens van de klant is van belang, ook moet de installatie aan de huidige wet- en regelgeving voldoen. Daarnaast moeten tekeningen soms in heel korte tijd gereed gemaakt worden; ‘Die druk spant bij ons de kroon en geeft een kick als het weer gelukt is.’ Aldus Geert en Henk; tekenaars / modelleurs bij Koninklijke Damstra.

Vorstelijk onthaald
Henk heeft de opleiding Middenkader Engineering – Werkvoorbereiding Elektrotechniek gedaan en Geert Middenkader Engineering – maar dan met de specialisatie Totaalinstallateur. Na stageperiodes op de bouw en op kantoor zijn de heren uiteindelijk terecht gekomen bij Damstra op kantoor. ‘Het ontwerpen en meedenken aan installaties gebeurt op kantoor en daar ligt voor ons de meeste uitdaging. Met deze studies kun je bij Damstra te kust en te keur; je wordt hier vorstelijk onthaald en kunt meteen los.

Hoe begint je werkdag?
‘Stabicad en Autocad zijn de programma’s waarmee wij het meeste werken, die worden aan het begin van de dag meteen opgestart. Na een prinsheerlijk kopje koffie kijken wij op het planbord wat er die dag moet gebeuren. Aan de hand van een vraagspecificatie, ontwerp van een adviseur of een bestek maken wij kortgezegd volgens een specifieke planning een ontwerp voor de installaties.’

Vaak zijn er al conceptontwerpen die wij verder moeten uitwerken. Het komt ook veel voor dat ze zelf de kroon op het werk zetten; dan moet het ontwerp nog volledig bedacht worden. Samen met de werkvoorbereider gaan we hiervoor zitten en beginnen we met ontwerpen. Eerst wordt er een globaal ontwerp gemaakt. Deze gaat meestal voor controle naar de opdrachtgever waarna wij deze met eventuele opmerkingen retour krijgen. Deze opmerkingen worden dan beoordeeld en eventueel aangepast. Hierna worden berekeningen van de installaties uitgevoerd om te bepalen hoe dik een leiding of kabel moet zijn. Dit wordt daarna verwerkt op een definitieve tekening die ze op de bouw ook gaan gebruiken. Als alles definitief is moeten we ook sparingen opgeven in bijvoorbeeld vloeren of wanden. Deze info krijgen wij van de constructeur. Wij zetten zelf dan ook onze sparingen in het ontwerp; voor onder andere het leidingwerk door de vloer of wand. Dit gaat voor controle terug naar de constructeur. Als deze akkoord is, is de tekening definitief en kunnen wij prefab tekeningen maken.

Het materiaal wordt door de werkvoorbereider besteld en wordt verwerkt tot prefab installaties waarna het kant en klaar naar de bouw gaat. Als het project klaar is krijgen wij revisietekeningen terug met eventuele opmerkingen die ze op de bouw doorgevoerd hebben. Deze verwerken wij op onze tekeningen en dan komt er een stempel ‘Revisie’ op zodat er later, mochten er problemen ontstaan, kan worden nagegaan waar dit vandaan kan komen en waar leidingwerk is gemonteerd.

Met de prins over de Maas
Henk en Geert zijn met de spreekwoordelijke prins over de Maas geweest: ze hebben op installatiegebied veel meegemaakt en gewerkt aan veel verschillende projecten: woningen, sporthallen, zwembaden, MFC’s (multifunctionele centra), scholen, appartementsgebouwen en noem maar op. Zowel renovatie als nieuwbouw en dat ook nog door heel Nederland. Installaties voor elektra, data/communicatie, riolering, water, verwarming, ventilatie, koeling, hemelwater en gas: alles komt voorbij!

Tekenprogramma’s
‘Wij werken met Autocad, Stabicad en Revit. Autocad is in principe het programma waarin we werken en Stabicad heeft de functies om installatieonderdelen te tekenen. Dus uiteindelijk tekenen we in Autocad met de ondersteuning van Stabicad.

Revit is een 3D-programma waar ook in getekend kan worden. Eigenlijk is dit hetzelfde principe als met Autocad en Stabicad. Revit is het tekenprogramma en Stabicad is voor de ondersteuning van de installatieonderdelen. Voor het berekenen van leidingwerk gebruiken we het programma; BINK. Hierin kunnen we leidingen berekenen voor Hemelwaterafvoer, Riolering, Water, Verwarming/koeling, Ventilatie.’

Wil jij ook werken bij Koninklijke Damstra als tekenaar, werkvoorbereider, monteur, contractbeheerder of installateur?

Link naar vacatures

 

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2021 Koninklijke Damstra Installatietechniek