Storing? 0800 3 234 234

Succesvolle start Innovatiecluster Bouw Noordoost Fryslân

Om de bouwsector in Noordoost Fryslân een impuls te geven, hebben wij ons met bedrijven uit de regio verenigd in het Innovatiecluster Bouw Noordoost Fryslân. Onder het motto ‘samen staan we sterker’ hebben we met Bouwbedrijf Van der Meer (Oentsjerk), Bouwbedrijf Van Dijk (Surhuisterveen), Bouwgroep Dijkstra Draisma (Dokkum), VDM Woningen (Drogeham), Bouma Technisch Installatiebedrijf (Sumar), Cadix (Drachten), Fritech (Buitenpost) en het Kennis- en Innovatiehuis (Buitenpost) de handen ineengeslagen.

De bouwsector is een belangrijke motor voor de Noordoost-Friese economie. De sector heeft echter te maken met een aantal ontwikkelingen waarvoor op korte termijn een oplossing nodig is. Zo neemt de bouwproductie toe, komen er nieuwe technologieën, is er een tekort aan geschoold personeel en wordt circulair bouwen steeds belangrijker omdat grondstoffen opraken. Om in te springen op deze ontwikkelen en samen als (bouw)ondernemers met deze uitdagingen aan de slag te gaan, is het Kennis- en Innovatiehuis in Buitenpost gestart met het Innovatiecluster Bouw Noordoost Fryslân.

Inzetten op personeel

Binnen alle genoemde ontwikkelingen is het tekort aan werknemers het belangrijkste knelpunt. Gebrek aan geschikt personeel staat onder andere de groei van bedrijven in de weg, en daarmee ook de groei van de economie. Het Innovatiecluster Bouw richt zich daarom nadrukkelijk op het personeelsvraagstuk. Ook het onderwijsveld denkt hier in mee, met partijen als Friese Poort, Friesland College, Nordwin College en NHL. In de loop van 2018 moeten de eerste concrete plannen op tafel liggen. Naast het thema Personeel houdt het Innovatiecluster Bouw zich ook bezig met ontwikkelingen op het gebied van ICT en Innovatie (onder andere circulaire en duurzame materialen).

Sectorbreed samenwerken

Het Innovatiecluster Bouw is van start gegaan met negen bedrijven. De verwachting is dat in de loop van 2018 meer bedrijven zullen aansluiten. De huidige negen bedrijven binnen het Innovatiecluster Bouw onderstrepen met hun lidmaatschap het belang om sectorbreed naar oplossingen te zoeken. Als koplopers binnen de sector benadrukken zij niet alleen de voordelen van samenwerking, maar ook het belang van maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers.

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek