Storing? 0800 3 234 234

Meldingsplicht Bodemenergiesystemen

Per 1 juli 2013 is het Besluit bodemenergiesystemen in werking getreden,wellicht dat u hier reeds van op de hoogte bent. Vanaf die datum is de gemeente de bevoegde overheid voor de gesloten bodemenergiesystemen en dienen alle nieuw aan te leggen systemen te voldoen aan de bijbehorende wet- en regelgeving.

De provincie Fryslan heeft ons benaderd omdat zij van mening zijn dat er voor iedereen gelijke regels zouden moeten gelden en dat de nieuwe gebruikers ook kennis zouden moeten hebben van de aanwezigheid van bestaande systemen. Zij hebben ons opgeroepen diegenen aan te schrijven die vóór 1 juli 2013 een systeem hebben laten aanleggen en/of in gebruik genomen.

Wij willen u hierbij attenderen op de brochure die door het Rijk is uitgebracht in het kader van de wet- en regelgeving per 1 juli 2013. U kunt deze downloaden via de volgende link:

Brochure regelgeving Bodemenergiesystemen

Wij zouden u willen verzoeken, uit naam van de Provincie Fryslan, tot het zelf melden van een dergelijk systeem, zodat alle bestaande bodemenergiesystemen kunnen worden opgenomen in het landelijk register.

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

  Damstra Installatietechniek
  Al meer dan 100 jaar
  ervaring
  Gekwalificeerd personeel
  en goedgekeurde materialen
  Voorloper op het gebied
  van duurzaamheid
  24 uurs Storingsdienst
  bel gratis 0800 3 234 234
  © 2022 Koninklijke Damstra Installatietechniek