Storing? 0800 3 234 234

Keuringen

Gekwalificeerd personeel voor keuringen

Om de klant van alle gemakken te voorzien heeft Damstra gekwalificeerd personeel in dienst voor het uitvoeren van diverse kwaliteitskeuringen. Als het nu om een NEN keuring of een legionella beheersplan gaat, Damstra begeleidt en voert deze keuring uit. Onder aan deze pagina kunt u zien welke keuringen wij onder andere uitvoeren.

NEN keuringen

NEN is de afkorting van Nederlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de nieuwe naam van het nauwe samenwerkingsverband van het Nederlandse Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd op de normalisatie van elektrotechniek en ICT). De NEN is een standaard waarin alle Nederlandse normen voor allerlei zaken worden vastgelegd. Eigenlijk is voor bijna alles wel een norm beschikbaar, van gebruiksvoorwerpen tot de bescherming van persoonsgegevens. Er bestaan ruim 2000 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (EN) of op wereldschaal geldig zijn (ISO).

NEN 1006 keuringen

De norm geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen uit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid.

NEN 1010 keuringen

Is de norm voor de e-installateur voor laagspanningsinstallaties.

NEN 1078 keuringen

Geeft de eisen te stellen aan ontwerp, aanleg en beproeving van gasleidinginstallaties van gebouwgebonden systemen.

NEN 3140 keuringen

Alle elektrische Gereedschappen kunnen bij ons voor keuring aangeboden worden.

Legionella beheersplan

In het legionella beheersplan worden periodieke preventieve maatregelen voorgeschreven.

Damstra Installatietechniek
Al meer dan 100 jaar
ervaring
Gekwalificeerd personeel
en goedgekeurde materialen
Voorloper op het gebied
van duurzaamheid
24 uurs Storingsdienst
bel gratis 0800 3 234 234
© 2019 Koninklijke Damstra Installatietechniek