Storing? 0800 3 234 234

Trotse sponsor kinderlampex

Ook dit jaar zijn wij weer trotse sponsor van de Lampex in Driesum. Vanwege corona zal er alleen op zaterdag 26 september een coronaproof kinderlampex worden georganiseerd. Desalniettemin hebben wij er weer net zoveel zin in om de deelnemers bij ons op het terrein te zien vertrekken en na hun fysieke ronde weer enthousiast te onthalen.  

Wat is de Lampex?
LAMPEX staat voor Lytse AMPfibische EXpeditie. Het is afkomstig uit een traditie van het Engelse leger (hier heet het dan Wampex) waarbij jonge rekruten een weekend lang taken kregen in, op, over, onder en met water.

De Kinderlampex (of de Lytse Lampex) is een speciaal evenement voor alle kinderen in de Friese Wouden. Normaal gesproken wordt dit gehouden op de dag na de ‘echte ‘ Lampex. en is een korte route met veel survival-elementen en leuke spelletjes.

De eerste teams hebben zich inmiddels ingeschreven. Bij 250 aanmeldingen zal de inschrijving stoppen. Wil jij er ook bij zijn op 26 september? Schrijf je dan snel in via: https://lampex.nl/kl-inschrijven.html Deelnemen aan de Kinderlampex is helemaal gratis!

Ventilatiesystemen & corona

De rol van ventilatiesystemen bij het voorkomen van coronabesmettingen blijft vragen oproepen. Koninklijke Damstra Installatietechniek volgt de richtlijnen van het RIVM. Volgens het RIVM is het mogelijk dat het coronavirus in een slecht geventileerde ruimte urenlang aanwezig blijft in fijne vochtdruppels die in de lucht blijven hangen. Het RIVM zag eerder nog geen bewijs dat deze aerosolen het virus ook kunnen overdragen. Per 28 juli 2020 is het advies aangevuld over de recirculatie van lucht.

Richtlijnen van het RIVM
Aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies blijven van kracht. Het RIVM benadrukt wel dat goede ventilatie altijd belangrijk is om een prettig en gezond binnenklimaat te creëren;

Recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte
Het RIVM roept nu op zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in ruimten waar meerdere mensen langere tijd verblijven en daarbij het recirculeren van lucht zo veel mogelijk te vermijden. Er zijn systemen, zoals airconditioning, die lucht in één gemeenschappelijke ruimte recirculeren. De lucht in de ruimte wordt aangezogen en – al dan niet na gekoeld te zijn – weer in dezelfde ruimte gebracht. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel bewijs daarvoor nog ontbreekt. Dit is vooral in ruimtes waar onvoldoende luchtverversing (ventilatie) plaatsvindt. Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.

Recirculatie tussen verschillende ruimtes
Het RIVM is terughoudend in het afraden van ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes (HVAC-systemen) waarbij lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte wordt gebracht. Dit omdat het bewijs waarbij dit een rol speelde in de verspreiding van een infectieziekte ontbreekt. Ook heeft het uitzetten van deze recirculatie gevolgen voor het klimaat in het hele gebouw. Bij systemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes is het wel van belang dat er voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd en daarmee voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit (Bouwbesluit, artikel 3.34).

Wanneer u de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies volgt, voldoet u dus aan de officiële overheidsrichtlijnen.

Gebruiksadvies voor (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s
(Zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s ventileren niet, maar kunnen wel zorgen voor verkoeling. Er is op dit moment geen bewijs dat de geforceerde luchtstromen het COVID virus verder brengt dan 1,5 meter waardoor men besmet kan raken, maar het kan ook niet worden uitgesloten. Het advies van de RIVM is om het gebruik van deze apparaten in gemeenschappelijke ruimten te vermijden. In woningen (thuis/gezinssituatie) of ruimten waar 1 persoon werkt of verblijft kunnen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s gewoon worden gebruikt volgens het RIVM.

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan het advies van het Nationaal Hitteplan worden gevolgd. Geadviseerd wordt om dan enkel (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is. Hierbij moet erop gelet worden dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Aanvullende maatregelen
Het is uiteraard mogelijk om bovenop de eisen van het Bouwbesluit aanvullende maatregelen te nemen. Daarmee kan de eigenaar van een gebouw een hoger ‘ventilatievoud’ tot stand brengen. Het ventilatievoud geeft aan hoeveel keren per uur de lucht in een ruimte wordt ververst.

Relevante aanvullende maatregelen:
•Verhoog het ‘ventilatievoud’
•Minimaliseer recirculatie van de lucht in centrale klimaatinstallaties.
•Bekijk of toepassing van filters en andere luchtreinigende apparaten zinvol is.

Deze maatregelen zijn niet verplicht. Ze kunnen wél bijdragen aan een prettig en gezond binnenmilieu. Bij kouder weer wordt het onaangenaam om ramen of deuren open te zetten. Een goed ventilatiesysteem is dan noodzakelijk om voldoende verse lucht aan te voeren. Koninklijke Damstra adviseert gebouweigenaren daarom in ieder geval vóór de herfst het ventilatiesysteem te laten controleren en zo nodig te laten aanpassen.

Meer informatie ventileren & corona
Ventileren is een complex vakgebied. Zijn uw ruimtes op de juiste manier geventileerd? Bent u op zoek naar advies of ondersteuning om uw ventilatiesysteem op de juiste manier aan te passen? Neem dan contact met ons op via 0511 – 405151 en vraag naar Roelof Jan Rinsma, hij neemt graag alle (on)mogelijkheden met u door.

Frisse school in het Friese landschap

Een Frisse School in het Friese landschap, dat is voor Koninklijke Damstra Installatietechniek en Daikin Nederland gesneden koek. Even boven Sneek heeft de samenwerking geleid tot een modern stukje installatietechniek en een goed onderwijsklimaat. In het magazine installatie en bouw stond deze editie een mooi artikel over ons project Mienskipsskoalle de Legeaën.

Iets ten noordoosten van Sneek liggen de dorpen Sijbrandaburen (Sibrandabuorren), Gauw en Terzool (Tersoal). Om een oplossing te bieden aan de teruglopende leerlingaantallen, namen de drie basisscholen van deze dorpen zelf het initiatief om gezamenlijk een nieuw onderkomen op te zetten. Het concrete resultaat wordt binnenkort in gebruik genomen: Mienskipsskoalle de Legeaën is een compact schoolgebouw met zes lokalen en groepsruimten, gevestigd in het centraal gelegen Sijbrandaburen. Door de samenvoeging krijgen leerlingen niet meer les in te kleine groepen, maar in gezellige grotere groepen en een gebouw dat voldoet aan Frisse Scholen Klasse B.

Totaalpakket
Wijbenga Tromp architecten en adviseurs ontwierp  een symmetrisch schoolgebouw met een karakteristieke luifel op het centrale deel. Achter de luifel staan de machines van Daikin binnenkort te draaien. Hedzer van der Heide, projectleider voor Koninklijke Damstra Installatietechniek: “We hebben gekozen om een totaalpakket aan te bieden voor de school, met een klimaatsysteem voor verwarmen en koelen en luchtbehandeling van dezelfde fabrikant. Het is nieuwbouw dus heel geschikt voor een centraal systeem. We werken vaker met Daikin-installaties en kennen de systemen, dus we hoeven niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. We hebben samen al meerdere scholen gebouwd.”

BENG
Alle installaties zijn op het dak terechtgekomen. Van der Heide: “De school is gasloos en bijna energieneutraal, met LED-verlichting en daglichtregeling. In eerste instantie waren er bijna tachtig PV-panelen op het dak voorzien, maar het schoolbestuur wilde in het kader van BENG alle installaties meerekenen. Daarom is het aantal panelen opgeschaald naar 135. Tussen de zonnepanelen staan de luchtbehandelingskast en een VRV buitendeel van Daikin, plus de aan- en afvoerkanalen. Technion heeft de installaties ontworpen, Damstra en Daikin hebben dit gezamenlijk uitgewerkt tot een ventilatieoplossing met aansturing via CO2-sensoren en VAV-kleppen, op basis van constante druk. In de lokalen, het speellokaal en de centrale hal wordt de lucht via luchtzakken ingeblazen, in de kleinere vertrekken via roosters.”

VRV IVplus
Patrick Geijsen, sales engineer bij Daikin Nederland, wijst enthousiast op de laatste aanwinst. “Dat is de VRV IVplus, de meest energetische versie van onze koel- en verwarmingsunit. Deze unit verwarmt ook nog tijdens de ontdooicyclus. Het buitendeel is dubbel uitgevoerd, dus kan het ene deel verwarmen terwijl het andere deel ontdooit. Ideaal voor scholen en kantoren. De VRV warmteterugwinning werkt met een variabele koudemiddeltemperatuur (VRT), waardoor een hoog seizoensgebonden rendement wordt gehaald. Naast de luchtbehandelingskast staat een unit voor de voorverwarming en voorkoeling op centraal niveau, terwijl de binnenunits zorgen voor de naverwarming en nakoeling op lokaalniveau.”

i-Touch Manager
Voor de installateur heeft werken met Daikincomponenten veel voordelen. Geijsen: “Het zijn kwaliteitsproducten van een fabrikant die zich al sinds 1924 heeft bewezen en alles zelf produceert. Voor all-electric, zoals deze school, hebben we alles in huis. Er zijn geen ‘vreemde’ merken nodig, zodat alles perfect aansluit en de dataoverdracht vlekkeloos kan verlopen, bijvoorbeeld via onze gebruiksvriendelijke i-Touch Manager, de iTM. De apparatuur wordt in geprogrammeerd met alle benodigde seizoenscenario’s en klokprogramma’s. Koninklijke Damstra doet de diepe inregeling en programmering, de conciërge kan straks de basisbediening verrichten. En gaat er iets mis, dan kan de installateur op afstand ingrijpen.” Het resultaat van alle inspanningen is een fonkelnieuw schoolgebouw met moderne, zeer efficiënte installatietechnieken, waar de leerlingen en docenten profiteren van een gezond leerklimaat. Een ideale omgeving voor de drie basisscholen om hun samenwerking verder gestalte te geven.

Bouwinfo

Opdrachtgever: Stichting Palludara
Architect: Wijbenga Tromp architecten en adviseurs
Adviseur installaties: Ingenieurs- en adviesbureau Technion
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf van der Meer
Installateur: Koninklijke Damstra Installatietechniek
Klimaattechniek: Daikin Nederland

Bron: installatie en bouw 

Vakantiesluiting – 18 juli

Wij halen de komende drie weken de spanning er even af en gaan genieten van de bouwvak. Heeft u een storing? Dan zijn wij te bereiken op 0800 3 234 234.

Maandag 10 augustus staan wij weer tot uw beschikking! Fijne vakantie.

1657 zonnepanelen Maatschap Broersma Jistrum

Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Andries Bouwman nemen boerenzonnedaken in de Noardlike Fryske Wâlden in gebruik bij mts. Broersma/van der Meer in Jistrum. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Boerendaken hebben een grote potentie voor zonne-energie, toch blijven veel daken van stallen en schuren nog onbenut. Om agrariërs te helpen om de stap naar duurzame energie daadwerkelijk te maken, heeft vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) gewerkt aan een collectieve aanpak. Hierin heeft NFW haar leden geholpen met de subsidieaanvraag (SDE+) en de uitvoering van een kosten-batenanalyse. Op vrijdag 3 juli 2020 nam gedeputeerde Sietske Poepjes (o.a. Energie) samen met wethouder Andries Bouwman van Tytsjerksteradiel (o.a. Duurzaamheid en bestuurlijk opgavetrekker duurzaamheid ANNOII) en Wout van Vulpen, vice voorzitter van NFW een van de eerste gerealiseerde boerenzonnedaken officieel in gebruik. Dit vond plaats op het erf van Mts. Broersma – Van der Meer in Jistrum. Wij zijn verantwoordelijk voor de installatie van de 1657 zonnepanelen. 

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Feriening Noardlike Fryske Wâlden lit sjen dat hja mei de júste stipe boeren derop oantrune kin om oer te stappen op grienestroomproduksje. Dit is in moai foarbyld foar oare agraryske kollektiven yn Fryslân én Nederlân. De lânbou kin sa in wichtige rol spylje by de oerstap nei skjinne enerzjy.”

Wethouder Andries Bouwman: “Ik ben ‘grutsk’ op de boeren in dit project die hun daken beschikbaar stellen voor het opwekken van zonne-energie. Juist het gebruik van daken is zo mooi, hiermee gebruiken we de daken optimaal. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Hiermee zetten we een mooie stap in de energietransitie in deze regio en onze gemeente. We staat voor een grote opgave en dit is weer een belangrijke concrete stap naar een energieneutrale toekomst.”

Kosten-batenanalyse
De kosten-batenanalyses bestonden uit de berekening van onder andere de kosten voor dakverzwaring en verzwaring van het lokale elektriciteitsnet. In totaal is voor 27 locaties SDE+ subsidie aangevraagd. Op tien locaties worden de daken daadwerkelijk benut. De andere locaties zijn afgevallen vanwege te hoge aansluitkosten voor het verzwaren van de netcapaciteit of omdat er geen ruimte meer op het net aanwezig was om nog energie te kunnen leveren. De inzet vanuit de vereniging is medegefinancierd door ANNO en de provincie Fryslân.

Plattelands Energiebedrijf
Om deze collectieve aanpak te vergroten en de opgewekte groene energie op termijn ook beschikbaar te stellen voor de inwoners van de regio, werkt vereniging Noardlike Fryske Wâlden aan de oprichting van een Plattelands Energiebedrijf (PEB). Dit energiebedrijf kan deelnemers ontzorgen en bewoners betrekken waardoor de opbrengsten van de duurzame energieproductie direct in de regio terecht komen. De provincie stelt budget beschikbaar voor de ontwikkeling hiervan.

Uitvoering
Wij voeren momenteel de realisatie van 5 zonnedaken uit. In totaal gaat het om meer dan 5500 zonnepanelen van 330 Wp. Hiermee wekken deze panelen verdeeld over vijf locaties zo’n 1.586.361 kWh groene stroom per jaar op. Dit staat gelijk aan het verbruik van circa 529 huishoudens. Zo besparen deze agrariërs 951.816 kg Co2. Zo kan er dus een flinke duurzame impact worden gemaakt.

 

Installatiewerk NEF Dokkum


Woensdagochtend 27 mei 2020 werden de handtekeningen gezet onder de bouwovereenkomst voor de nieuwbouw van het bedrijfspand van werk-/leerbedrijf NoardEast Fryslân (NEF). TWA Architecten ontwierp het pand, Bouwgroep Dijkstra Draisma mag in de komende maanden dit gloednieuw bedrijfspand op het bedrijventerrein Betterwird in Dokkum bouwen.

Met ruim 800 medewerkers is werk-/leerbedrijf NEF de grootste werkgever in de regio Noardeast Fryslân. NEF biedt mensen met een afstand tot werk die ondersteuning die ze nodig hebben om te kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt. De mens staat voorop en deze mens verdient een goede werkomgeving. Het huidige pand aan de Holwerderweg in Dokkum stamt uit de beginjaren ’70. Het is sterk gedateerd en voldoet niet meer aan de strenge eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden die NEF uitvoert.

De bouw start in de tweede week van juni 2020. Het gebouw zal onderdak bieden aan ruim 300 medewerkers. Ook Robuust, het re-integratiebedrijf van NEF, zal hierin gehuisvest worden. De nieuwbouw krijgt een omvang van ongeveer 8.080 m2 en bestaat uit kantoren (ca. 1.330 m2) en bedrijfshallen (ca. 6.750 m2). Om het nieuwe onderkomen energieneutraal te maken worden er circa 1600 zonnepanelen geplaatst. De verwachting is dat eind 2021 de verhuizing naar de nieuwe locatie plaats gaat vinden. Wij zijn trots dat wij het installatiewerk voor dit prachtige duurzame gebouw mogen verzorgen.

NEF werd vertegenwoordigd door bestuurders Rommy Kempenaar en Jelle Boerema, Biense Dijkstra tekende namens de bouwgroep.

 

 

Installatiewerk Boswijk Vlieland

Wij zijn samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de realisatie van Boswijk Vlieland. Dit project bestaat uit 36 woningen, een zorggebouw met daarin 7 zorgstudio’s en een welzijnsgebouw. De gebouwen worden verwarmd (en in de zomer gekoeld) door middel van een collectief warmtepompsysteem met gesloten bronnen. Dit betekent dat de warmte die uit de aarde komt gebruikt wordt om de gebouwen te verwarmen. Het ontwerp is gemaakt door TWA Architecten uit Burdaard. De bouwdirectie is in handen van ABC Nova uit Assen.

De missie van de nieuwe buurt is dat eilanders hun hele leven op Vlieland kunnen blijven wonen en voorzieningen in de buurt hebben voor als ze hulpbehoevend worden. De buurt wordt een centraal punt voor de thuiszorg op het hele eiland. In het welzijnsgebouw krijgen onder andere de tandarts, fysiotherapeut en een kapper ruimtes, ook komt er een aula en een buurthuis. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor alle Vlielanders. De zorgbuurt is uniek in Nederland, want nergens wordt op een dergelijke kleine schaal een totaalpakket aan zorg en welzijn geboden. Het bestaande verzorgingshuis ‘De Uiterton’ wordt met dit hele project vervangen.

In december 2020 staat de sloop gepland van het bestaande verzorgingshuis ‘De Uiterton’. Vanaf mei 2021 starten de partijen met de realisatie van de 36 woningen en het welzijnsgebouw. Oplevering voor het totale project -inclusief terreininrichting- staat gepland voor juli 2022.

1220 zonnepanelen voor manage Mennoruiters in Burgum

Het eerste gedeelte van de 1220 zonnepanelen hebben wij afgelopen week op de rijhallen van manage de Mennoruiters in Burgum geïnstalleerd. De zonnepanelen worden verdeeld over 4 daken. Deze daken zijn onlangs volledig vernieuwd. De manage zal hiermee zo’n 360.000kWh groene stroom per jaar opwekken. Met dit zonnepark kan er dus een flinke duurzame impact worden gemaakt. Zo draagt de rijvereniging bij aan het produceren van groene energie.

Wij leveren en monteren hierbij een nieuwe compact station van 630KVA samen met een nieuwe hoofdverdeler. Als je veel energie nodig hebt en aangesloten wordt op het hoogspanningsnet van de netbeheerder, heb je een Transformatorstation nodig. Transformatorstations zijn er in verschillende soorten: Compact, Betreedbaar of Inpandig. Met een compact station kiest de manage voor een station dat weinig ruimte inneemt en perfect werk levert.

Er worden 6 omvormers STP 50-40 van SMA geplaatst. Dit in combinatie met een onderconstructie van van der valk Solar systems. De montagesystemen voor zonnepanelen van Van der Valk Solar Systems zijn ontwikkeld met alle aandacht voor dak- en windbelasting en voldoen daarmee aan de hoogste veiligheidseisen en wereldwijd geldende normeringen.

Om de exacte maatvoering van de daken te berekenen, hebben wij de daken van de manage, samen met Eyefly, ingevlogen met een drone.

Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op uw pand? Neem dan eens contact met ons op. Wij vertellen u graag alle (on)mogelijkheden.

 

1427 zonnepanelen voor WestCord Hotels

Bij WestCord Hotels houden ze van groen, zo openden ze in juni het ‘groenste’ hotel van Nederland; Hotel Jakarta Amsterdam. Dertien WestCord Hotels zijn ondertussen Green Key gecertificeerd. In de praktijk betekent dat elke dag bewust en zuinig omgaan met water en energie. Dat doen ze bijvoorbeeld door het gebruik van spaarlampen, lichtsensoren, timers voor verwarming, airco maar ook het scheiden van koffie capsules waarna het gerecycled wordt en oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Zonnepanelen mogen in dit rijtje niet ontbreken. Daarom starten wij binnenkort met het plaatsen van ruim 1400 zonnepanelen bij drie verschillende WestCord Hotels.

Met een totaal vermogen van 470.910 Wp, gaat de hotelketen zo’n 423.819 kWh groene stroom per jaar opwekken. Dit staat gelijk aan de energiebehoefte van 141 huishoudens. Hiermee zorgt WestCord Hotels voor 706.365 kg aan Co2 besparing. Met dit zonnepark kan er dus een flinke duurzame impact worden gemaakt. Bij Hotel Seeduyn op Vlieland installeren wij 458 zonnepanelen, op Terschelling krijgt Strandhotel Boschrijck 704 zonnepanelen en Hotel Schylge 265 stuks.

Volledige ontzorging
Wij zorgen dat WestCord Hotels volledig wordt ontzorgd. ‘In 2017  zijn wij al gestart met de subsidie aanvraag, aldus Pieter Harm Sipma. ‘WestCord Hotels heeft er geen omkijken naar en kan zich volledige focussen op hun eigen bedrijfsvoering.’

Dakconstructie
Doordat de panelen op de wadden eilanden geplaatst worden en het hier af en toe flink kan stormen,  zullen de frames verankerd worden aan het dak.  Dit in combinatie met een onderconstructie van van der valk Solar systems. De montagesystemen voor zonnepanelen van Van der Valk Solar Systems zijn ontwikkeld met alle aandacht voor dak- en windbelasting en voldoen daarmee aan de hoogste veiligheidseisen en wereldwijd geldende normeringen.

Omvormers
Wij maken gebruik van SolarEdge Optimizers + Omvormer. Hiermee halen we uit elk afzonderlijk zonnepaneel het maximaal mogelijk rendement. Elk paneel heeft zijn eigen optimizer en deze optimizers zijn verbonden met de omvormer. Hierdoor is het SolarEdge systeem in staat om meer energie met een zonnepanelen systeem op te wekken in vergelijking met een traditioneel systeem.

Uw eigen zonnepanelen
Wilt u meer informatie over dit project of heeft u interesse in uw eigen zonnepanelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag alle (on)mogelijkheden.

Van je hobby je werk maken Werken bij Damstra
Vragen?

Heeft u vragen? Stel hem direct of vraag een offerte aan

Offerte Koninklijke Damstra Installatietechniek 0511 42 45 00

Damstra Installatietechniek
Al meer dan 100 jaar
ervaring
Gekwalificeerd personeel
en goedgekeurde materialen
Voorloper op het gebied
van duurzaamheid
24 uurs Storingsdienst
bel gratis 0800 3 234 234
© 2020 Koninklijke Damstra Installatietechniek